Ogłoszenia i Rejestr zmian

08.06.2022 r.

Zapytane ofertowe Węglokoks S.A. dotyczące wykonania operatu szacunkowego określającego wartość ruchomości i nieruchomości położonych przy ul. Niedurnego 56 w Rudzie Śląskiej dla potrzeb ubezpieczenia.

29.06.2022 r.

W wyniku ww. postępowania została wybrana najbardziej korzystna oferta. Wybrana firma została poinformowana pisemnie.
Bardzo dziękujemy wszystkim którzy złożyli oferty.

01.06.2022 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu WĘGLOKOKS S.A. XI kadencji.

30.05.2022 r.

Ogłoszenie Huty Pokój S.A. o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr 2599/196 oraz 2602/189 o łącznej pow. 5 941m2 zabudowanych budynkiem przemysłowym stanowiącym odrębną własność, dwunawowym, o konstrukcji szkieletowej stalowej o łącznej powierzchni użytkowej 4.200 m². Obiekt wybudowany w 1904 roku.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomości znajdują się w strefie 34 UP co oznacza teren zabudowy usługowej o charakterze publicznym, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty usług: kultury w tym muzea, obiekty rekreacji, gastronomi, administracji, a także obiekty biurowe. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: obiekty usługowe z zakresu usług handlu, rzemiosła, a także garaże wbudowane w obiekty usługowe. Zgodnie z MPZP nieruchomość położona jest na terenie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, natomiast budynek nie znajduje się pod ochroną konserwatorską. Przedmiotowy grunt posiada nieregularny kształt.
Dojazd do nieruchomości odbywa się urządzonym zjazdem bezpośrednio z ul. Niedurnego, która łączy się z Drogową Trasą Średnicową oraz z ulicami prowadzącymi ruch kołowy m.in. w kierunku autostrady A4.
Wysokość ceny wywoławczej: 5 500 000,00 PLN
Podana cena jest ceną wywoławczą netto.
Cena sprzedaży ww. nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług
Szczegóły przetargu dostępne na stronie: hutapokoj.eu
Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.

24.05.2022 r.

Aktualizacja – Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Walcowni Blach Batory sp. z o.o.

30.05.2022 r.
Aktualizacja ogłoszenia Huty Pokój S.A. o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości DTŚ II: Na zbywanych gruntach istnieje możliwość wystąpienia zanieczyszczeń tj. metali pohutniczych.

17.05.2022 r.

Ogłoszenie Huty Pokój S.A. o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości DTŚ II

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej, w skład której wchodzi 7 niezabudowanych działek stanowiących prawo użytkowania wieczystego oraz własność „Huty Pokój” S.A. o nr ewidencyjnych 519/25, 444/27, 3527/2846, 3528/2846, 3529/2846, 3534/2847, 464/27 oraz 2 działki o nr ewidencyjnych 700/1 i 701/1 położone w Świętochłowicach, wszystkie o łącznej powierzchni 101 628 m2 zlokalizowane w rejonie ulic Stalowej i Piotra Niedurnego przy zjeździe na DTŚ w Rudzie Śląskiej.
Działki są niezabudowane, o nieregularnym kształcie, częściowo zakrzewione i zadrzewione, tworzą zwartą całość.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 12 U przeznaczonej pod tereny zabudowy usługowej oraz symbolem U przeznaczonej pod teren zabudowy usługowej.
Walorem przedmiotowej nieruchomości jest jej bardzo dobra lokalizacja umożliwiająca bezproblemowy i szybki dojazd do wszystkich miast aglomeracji śląskiej, zarówno trasą N-S, DTŚ, jak i autostradą A4.
Wysokość ceny wywoławczej: 25 400 000,00 PLN
Podana cena jest ceną wywoławczą netto.
Cena sprzedaży ww. nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług
Szczegóły przetargu dostępne na stronie: www.hutapokoj.eu
Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.

30.05.2022 r.
Aktualizacja ogłoszenia Huty Pokój S.A. o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości DTŚ II: Na zbywanych gruntach istnieje możliwość wystąpienia zanieczyszczeń tj. metali pohutniczych.

17.05.2022 r.

Ogłoszenie Huty Pokój S.A. o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości DTŚ I

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 445/27 o pow. 17334m2 objęte księgą wieczystą Nr GL1S/00015659/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oraz prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 520/25 o pow. 4231m2 objęte księgą wieczystą Nr GL1S/00048729/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność „Huty Pokój” S.A., o łącznej powierzchni 21 565 m2 położone w rejonie DTŚ w Rudzie Śląskiej
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomości znajdują się w strefie 10U przeznaczonej pod tereny zabudowy usługowej
Walorem przedmiotowej nieruchomości jest jej bardzo dobra lokalizacja umożliwiająca bezproblemowy i szybki dojazd do wszystkich miast aglomeracji śląskiej, zarówno trasą N-S, DTŚ, jak i autostradą A4.
Wysokość ceny wywoławczej: 5 400 000,00 PLN
Podana cena jest ceną wywoławczą netto.
Cena sprzedaży ww. nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług
Szczegóły przetargu dostępne na stronie: www.hutapokoj.eu
Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.

10.05.2022 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o.

29.04.2022 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Węglokoks Kraj Serwis Sp. z o.o.

27.04.2022 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Walcowni Blach Batory sp. z o.o.

14.04.2022 r.

EDIT 09.05.2022 r. – przetarg rozstrzygnięty.

Ogłoszenie Huty Pokój S.A. o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej, częściowo zabudowanych podziemnym ukryciem wolnostojącym.

11.04.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Kompleksowe usługi prawne oraz usługi doradztwa podatkowego na rzecz WĘGLOKOKS S.A.”

30.03.2022 r.

Ogłoszenie Huty Pokój S.A. o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej.

15.03.2022 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach dla potrzeb najmu oraz sprzedaży.

 

15.03.2022 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej przy ul. Ściegiennego 3A w Katowicach dla potrzeb najmu oraz sprzedaży.

04.03.2022 r.

Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości, ruchomości oraz akcji stanowiących własność PSK Rzeszów sp. z o.o. w likwidacji.

01.03.2022 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki ZEM Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach.

17.12.2021 r.

EDIT: Zakończone

Ogłoszenie Huty Pokój S.A. o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości.

08.12.2021 r.

Ogłoszenia PSK Rzeszów sp. z o.o. w likwidacji o sprzedaży ruchomości.

06.12.2021 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania rocznych przeglądów budowlanych w obiektach znajdujących się w zasobie Spółki.

25.11.2021 r.

Ogłoszenia PSK Rzeszów sp. z o.o. w likwidacji o sprzedaży nieruchomości w Łańcucie, Rzeszowie i Sandomierzu.

22.10.2021 r.

Zamknięcie postępowania 2021/08/GSM/01

11.10.2021 r.

Z przyczyn technicznych, otwarcie ofert w postępowaniu pn. „WYBÓR OPERATORA GSM DLA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS” zostaje przełożone na 12 października 2021 r.

 

11.10.2021 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące odbioru środków trwałych/mebli biurowych, wykonania utylizacji oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności.

08.10.2021 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące odbioru środków trwałych/urządzeń, wykonania utylizacji oraz sporządzenia protokołów z przeprowadzonych czynności.

06.10.2021 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej przy ul. Pszczyńskiej 10 w Katowicach dla potrzeb najmu oraz sprzedaży.

30.09.2021 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki ZEM Łabędy Sp. z o.o.

15.09.2021 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w zakresie udzielenia zamówienia w postępowaniu pn. „WYBÓR OPERATORA GSM DLA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS”

08.09.2021 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Huty Pokój S.A.

30.08.2021 r.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o.

30.07.2021 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

26.07.2021 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS S.A.

30.06.2021 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych WĘGLOKOKS S.A.

23.06.2021 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

31.05.2021 r.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Węglokoks Energia NSE sp. z o.o.

28.05.2021 r.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

 1. Prezesa Zarządu,
 2. Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów,
 3. Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju

Spółki Węglokoks Energia sp. z o.o.

13.05.2021 r.

Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki Węglokoks Energia ZUT sp. z o.o.

06.05.2021 r.

Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki „Huta Pokój” S.A.

27.04.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wykonania operatu szacunkowego określającego wartość ustanowienia prawa służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.

23.04.2021 r.

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o Uchwałę nr 59/IX/2021 Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. (dalej również jako „Spółka” o ile kontekst nie wymaga inaczej) z dnia 22.04.2021 r. w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Produkcji HUTY ŁABĘDY S.A., IX kadencji.

16.04.2021 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Produkcji w Zarządzie spółki „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

31.03.2021 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu EkoProHut sp. z o.o.

10.03.2021 r. 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach dla potrzeb najmu oraz sprzedaży.

08.03.2021 r. 

Postępowanie – wybór firmy audytorskiej.

01.03.2021 r. 

Postępowania kwalifikacyjne wszczęte w Hucie Łabędy S.A.

29.01.2021 r. 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na nabycie 100% udziałów spółki Polkarbon Österreichisch-Polnische Kohlenhandels GmbH z siedzibą w Wiedniu (Austria).

08.12.2020 r. 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania rocznych przeglądów budowlanych w obiektach znajdujących się w zasobie Spółki.

01.10.2020 r. 

Zapytanie ofertowe dotyczące wycinki i nasadzenia drzew zgodnie ze specyfikacją.

01.10.2020 r. 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości położonych przy ul. Pszczyńskiej 10 w Katowicach dla potrzeb sprzedaży

3.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe dot. wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach dla potrzeb najmu.

10.01.2020 r.

Węglokoks S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych samochodów osobowych należących do floty spółki.

08.11.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu systemu klasy ERP

Węglokoks S.A. 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000 95342, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dostawę oprogramowania, instalację na posiadanej przez Zamawiającego infrastrukturze sprzętowej i wdrożenie w WĘGLOKOKS S.A. systemu informatycznego klasy ERP wraz z  przeprowadzeniem szkoleń użytkowników i administratorów oraz świadczeniem serwisu utrzymaniowego i  usług rozwoju.

Pliki do pobrania:

Odpowiedzi na pytania:

27.09.2019 r.

13.09.2019 r.

 

WĘGLOKOKS S.A. 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000 95342, kapitał zakładowy 558 818 830 zł (opłacony w całości) informuje, że na podstawie zapisu ust. I.16 pkt 2. 2) SIWZ postępowanie przetargowe pn. „Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP w WĘGLOKOKS S.A.” zostało unieważnione

 

02.09.2019 r.

Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS S.A.

30.08.2019

Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 zaprasza do składania ofert w postępowaniu w sprawie wyboru firmy audytorskiej/ biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego WĘGLOKOKS S.A. za rok 2019 i za rok 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za rok 2019 i za rok 2020 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

28.08.2019

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o ogłasza trzeci ustny przetarg na sprzedaż następujących aktywów trwałych:

1.Samochód Skoda Octavia II Liftback Ambiente 1,8 TSI/118 KW Manual-6G, przebieg 332 497 km, rok produkcji 2011,

2.Samochód Skoda Octavia II , przebieg 258 990 km, rok produkcji 2011,

07.08.2019

WĘGLOKOKS S.A. 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29 ogłasza konkurs na usługi doradcze wykonania wyceny majątku nieruchomego Huty Pokój

5.08.2019

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 41- 940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka ogłasza drugi ustny przetarg na sprzedaż następujących aktywów trwałych:

26.07.2019

1. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania remontu poszycia dachowego oraz modernizacji instalacji odgromowej w obiekcie garażowo-warsztatowo-socjalnym zlokalizowanym przy ul. Piotra Ściegiennego 3A w Katowicach.

2. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania modernizacji sali konferencyjnej w wieży B, XIV piętro, pokój 64,65 nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach.

29.04.2019

RADA NADZORCZA WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska :

1.Prezesa Zarządu Spółki
2.Wiceprezesa Zarządu Spółki

19.03.2019
Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

Prezesa Zarządu Spółki WĘGLOKOKS S.A.

Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych

Wiceprezesa Zarządu ds. Grupy Kapitałowej

Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych

15.03.2019

Ogłoszenie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS

28.02.2019

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU P/N „ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ GSM DLA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS”

18.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu systemu klasy ERP

Węglokoks S.A. 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000 95342, kapitał zakładowy 558 818 830 zł (opłacony w całości)

ogłasza

przetarg pisemny dwustopniowy w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i wdrożenie w WĘGLOKOKS S.A. systemu informatycznego klasy ERP, zwanego dalej „Systemem”, obejmującego instalację Systemu na posiadanej przez Zamawiającego infrastrukturze sprzętowej, dostawę niezbędnego oprogramowania, szkolenia użytkowników i administratorów oraz świadczenie serwisu utrzymaniowego i usług rozwoju.

Odpowiedzi na pytania

9.10.2018

Rada Nadzorcza Huty Łabędy S.A. wszczyna postepowania kwalifikacyjne na stanowiska:

06.09.2018

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. ogłasza ustny przetarg na sprzedaż samochodu osobowego OPEL ASTRA II 1.4 MR’98 nr rej. SPI 11US, nr inwentarza 1/741/50991, nr VIN W0L0TGF4836107852, przebieg 380 131 km, rok produkcji 2003, poj. silnika 1389 cm³, 90 KM, benzyna.

01.08.2018

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. ogłasza ustny przetarg na sprzedaż samochodu osobowego OPEL ASTRA II 1.4 MR’98 (przebieg 380 131 km, rok produkcji 2003, poj. silnika 1389 cm³, 90 KM, benzyna).

11.07.2018

Zarząd Spółki WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Spółce WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o.

 

02.07.2018

 

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ogłasza ustny przetarg na sprzedaż Samochodu osobowego OPEL ASTRA II 1.4 MR’98 nr rej. SPI 11US, nr inwentarza 1/741/50991, nr VIN W0L0TGF4836107852, przebieg 380 131 km, rok produkcji 2003, poj. silnika 1389 cm³, 90 KM, benzyna.

19.06.2018

WĘGLOKOKS S.A.

40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000095342, NIP 634-00-17-095, REGON 271883564, Kapitał zakładowy (wpłacony) 558 818 830,00 zł ogłasza o przeznaczeniu do najmu nieruchomości „Zespół Garażowo-Warsztatowy” zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Ściegiennego 3a.

7.06.2018

WĘGLOKOKS KRAJ sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny na sprzedaż aktywa trwałego w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu – nieruchomości składającej się z działek niezabudowanych nr 1233/13 o pow. 2 043 m2 , nr 1557/13 o pow. 70 047 m2 położonych w Piekarach Śląskich w dzielnicy Szarlej, w rejonie ulicy Solidarności i autostrady A1, obręb Piekary Wielkie.

29.05.2018

Rada Nadzorcza Huty Pokój S.A. wszczyna postępowania kwalifikacyjne na stanowiska:

1. Wiceprezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych

2. Wiceprezesa ds. Handlu i Produkcji

23.05.2018

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie HUTY ŁABĘDY S.A. VIII kadencji

Postępowania kwalifikacyjne odbędą się w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. z dnia 18 maja 2018 r.

Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

Prezesa Zarządu,
Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Produkcji,
Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych,
Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju i Nadzoru Właścicielskiego.

20.03.2018

Węglokoks S.A., 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, po numerem KRS 00000 95342, ogłasza przetarg pisemny dwustopniowy w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację, wdrożenie urządzeń i oprogramowania oraz utrzymanie systemu wydruków, świadczone w formie usługi najmu na rzecz Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach, w okresie 36 miesięcy.

1.    Nazwa i adres zamawiającego

 

WĘGLOKOKS S.A

ul. Mickiewicza 29

40-085 KATOWICE

tel.: 32-207-33-85

fax: 32-251-54-53

www.weglokoks.com.pl

info@weglokoks.com.pl

NIP: 634 00 17 095, REGON: 271 883 564

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, wdrożenie urządzeń
i oprogramowania oraz utrzymanie systemu wydruków, świadczone w formie usługi najmu na rzecz Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach, w okresie 36 miesięcy, zwane dalej Centrum Druku.

Całość rozwiązania powinna być udostępniona Zamawiającemu w formie usługi najmu urządzeń i systemu za miesięczną opłatą, która będzie obejmowała wszelkie koszty utrzymania Centrum Druku (z wyłączeniem kosztów dostawy papieru). Miesięczna opłata powinna składać się ze stałej opłaty za wynajem systemu i urządzeń oraz opłaty za faktycznie wykonane wydruki.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:

 1. Dostawa, instalacja i wdrożenie urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarka, drukarka, skaner, opcjonalnie faks). Liczba urządzeń oraz przewidywany, miesięczny wolumen wydruków przedstawiono w poniższej tabeli:
Etap Liczba urządzeń Miesięczna liczba drukowanych stron
Mono Kolor Razem
A B C D E
I 10 34 000 42 500 76 500
II 6 31 000 14 500 45 500
Razem 16 65 000 57 000 122 000
 1. Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu do obsługi Centrum Druku (system zarządzający, system obsługi skanowania oraz OCR), łącznie dla 235 użytkowników.
 2. Szkolenie administratorów oraz użytkowników z zakresu obsługi systemu Centrum Druku.
 3. Zapewnienie późniejszej pełnej obsługi oraz utrzymania urządzeń i systemu,
  między innymi dostawy materiałów eksploatacyjnych (bez dostawy papieru) oraz części zamiennych, zapewnienie przeglądów i napraw umożliwiających ciągłą eksploatację systemu Centrum Druku w całym okresie najmu oraz odbioru (utylizacji) zużytych materiałów eksploatacyjnych i części.

 

3.    Tryb udzielenia zamówienia

 

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu dwustopniowego w ramach przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2017.459 tj. z dn. 02.03.2017 r.) oraz Regulaminu udzielania zamówień na dostawę maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawstwo robót inwestycyjnych, remontów
  i usług w Węglokoks S.A. w Katowicach (załącznik do uchwały nr 112/2008 Zarządu WĘGLOKOKS S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r.).
 2. Postępowanie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Pierwszy etap postępowania w ramach niniejszego przetargu rozpocznie się
  03.2018 r. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie przez Oferenta wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (formularz wstępnej kwalifikacji).
 4. Drugi etap przetargu rozpocznie się po dniu 15.04.2018 r, pisemnym powiadomieniem uczestników o wynikach postępowania przetargowego pierwszego etapu oraz zaproszeniem wybranych uczestników do składania ofert. Przewidywana liczba oferentów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w drugim etapie przetargu – maksimum 5.
 5. Od dnia rozpoczęcia drugiego etapu przetargu, przez 14 dni, Zamawiający będzie udostępniał zainteresowanym Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą będzie można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub otrzymać przesyłką kurierską na koszt uczestnika przetargu. Warunkiem wzięcia udziału
  w drugim etapie przetargu będzie odebranie SIWZ, wniesienie wadium w wysokości 20.000,- zł oraz złożenie oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
 6. Wadium może być wnoszone wyłącznie przelewem, w terminie do dnia 30.04.2018 roku, na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 10 1020 2498 0000 8102 0411 7651, z dopiskiem: „Wadium – Centrum Druku”. Dowodem wniesienia wadium będzie pisemne potwierdzenie polecenia dokonania przelewu, załączone do oferty, przy czym w terminie dla wniesienia wadium środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zwraca wadium bez odsetek. Zwolnieni z obowiązku wpłaty wadium są przystępujący do przetargu, posiadający wierzytelności względem Zamawiającego, jeżeli wierzytelności
  są co najmniej równe wysokości wymaganego wadium i zostały zatrzymane przez Zamawiającego na poczet wadium za uprzednią pisemną zgodą oferenta.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjacji
  i uznania, że przetarg nie dał rezultatu, jak też odstąpienia od przetargu w każdej chwili bez podania przyczyny.
 8. Wszelkie koszty związane z udziałem w przetargu ponoszą oferenci.
 9. Z udziału w postępowaniu wyklucza się oferentów:
 • w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem oferentów, którzy zawarli układ zatwierdzony prawomocnym orzeczeniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
 • zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku
  z udzieleniem zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału z zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. W przypadku oferentów będących osobami prawnymi dotyczy to członków organów zarządzających, spółkami jawnymi – wspólników, spółkami partnerskimi – partnerów lub członków zarządu, spółkami komandytowymi lub komandytowo – akcyjnymi – komplementariuszy.

 

4.    Miejsce i termin składania wniosków

 

Wniosek o dopuszczenie w postępowaniu przetargowym, podpisany przez osoby uprawnione, zgodnie z wymaganiami ustawowymi do reprezentowania podmiotu, należy dostarczyć droga pocztową lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:

 

WĘGLOKOKS S.A.
ul. Mickiewicza 29
40-085 KATOWICE

w Kancelarii Głównej, Wieża B, piętro XII, pokój 12.60, w terminie do dnia 04.04.2018 roku, do godziny 14:00.

 

Z uwagi na fakt, że dzień 30 marca 2018 roku był dla pracowników Węglokoks S.A. dniem wolnym od pracy, Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (formularz wstępnej kwalifikacji), prowadzonym w trybie przetargu pisemnego dwustopniowego w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację, wdrożenie urządzeń i oprogramowania oraz utrzymanie systemu wydruków, świadczone w formie usługi najmu na rzecz Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach, w okresie 36 miesięcy, do dnia 05-04-2018 do godziny 14:00.

5.    Odpowiedzi na pytania zadane
przez Oferentów (Aktualizacja 03.04.2018) w załącznikach  2-4

 

 

13.03.2018

Informacja dotycząca konkursu na stanowisko:

prezesa zarządu spółki „Biuro Centrum” Sp. z o.o.

oraz wiceprezesa zarządu spółki „Biuro Centrum” Sp. z o.o.

06.02.2018

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. ogłasza ustny przetarg na sprzedaż Żurawia budowlanego ŻB 75/100.

08.09.2017

WĘGLOKOKS S.A. 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000095342, NIP 634-00-17-095, REGON 271883564, Kapitał zakładowy (wpłacony) 558 818 830,00 zł, zamierza przeznaczyć do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego gruntu – działek nr 1952/55, 3487/55, 3460/55, 3461/55 o łącznej powierzchni 49 380,00 m2, zabudowanych budynkami stanowiącymi oddzielną od gruntu własność w postaci budynków Centrum Konferencyjno – Administracyjno – Hotelowego o łącznej powierzchni użytkowej 3 469,42 m2, objętych księgą wieczystą KW nr KA1K/00058749/5.

WĘGLOKOKS S.A.

40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000095342

NIP 634-00-17-095, REGON 271883564

Kapitał zakładowy (wpłacony) 558 818 830,00 zł

 

 

zamierza przeznaczyć do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego gruntu – działek nr 1952/55, 3487/55, 3460/55, 3461/55 o łącznej powierzchni 49 380,00 m2,  zabudowanych budynkami stanowiącymi oddzielną od gruntu własność w postaci budynków Centrum Konferencyjno – Administracyjno – Hotelowego o łącznej powierzchni użytkowej 3 469,42 m2, objętych księgą wieczystą KW nr KA1K/00058749/5.

 

 

Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta Katowice przy ul. Pszczyńskiej 10, w dzielnicy Giszowiec. Nieruchomość położona jest w odległości ok. 7 km od ścisłego centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Drogi Krajowej nr 86. Rejon, w którym położona jest nieruchomość jest bardzo dobrze skomunikowany z centrum miasta. Ulica Pszczyńska stanowi ciąg osi komunikacyjnej Katowice – Tychy – Bielsko-Biała. Dobre skomunikowanie z węzłem Murckowska (skrzyżowanie z autostradą A4 ok. 3 km) oraz węzłem Roździeńskiego (skrzyżowanie z Drogową Trasą Średnicową ok. 6 km). Komunikacja miejska (autobusowa) znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny leśne i rekreacyjne (od strony zachodniej i południowej), tereny rekreacji (od strony północnej) oraz tereny komunikacji (od strony wschodniej). W dalszym sąsiedztwie od strony wschodniej zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Działki wchodzące w skład nieruchomości tworzą nieforemny wielokąt o konfiguracji płaskiej. Dojście i dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez łącznik od strony ul. Pszczyńskiej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Wjazd na nieruchomość odbywa się bramą od strony północnej. Dodatkowa brama awaryjna znajduje się od strony południowej. Nieruchomość posiada infrastrukturę techniczną w skład której wchodzą sieci: elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa oraz teletechniczna. Sposób zagospodarowania nieruchomości pozwala wyodrębnić dwie części funkcjonalne. Od strony wschodniej działki nr 1952/55 i 3487/55 są użytkowane jako teren usługowy – grunt zabudowany budynkami o funkcji biurowo-usługowej oraz budynkiem portierni, z towarzyszącymi 196 miejscami parkingowymi, drogami, chodnikami, oświetleniem. Teren ten jest odrębnie ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej posadowionej na słupkach stalowych. Działka nr 3461/55 nie jest użytkowana i nie jest ogrodzona. Działka nr 3460/55 stanowi teren zieleni urządzonej oraz teren sportu. Na działce tej od strony północnej zlokalizowane są budowle kortów tenisowych oraz budynki towarzyszące tj. magazyn sprzętu z wieżą sędziowską i budynek biurowy. Działka jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej posadowionej na słupkach stalowych.

 

Teren nieruchomości objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonego przez Radę Miasta Katowice Uchwałą nr LIII/597/98 z dnia 19.06.1998 r. Dla przedmiotowego terenu Plan Zagospodarowania Przestrzennego ustala przeznaczenie:

– usług sportu, wraz z zapleczem socjalnym oraz zieleni parkowej,

– usług,

– urządzeń komunikacji samochodowej z towarzyszącymi usługami,

– komunikacji i parkingów,

– komunikacji samochodowej – ulic dojazdowych.

Szacunkowa wartość nieruchomości wynosi nie mniej niż 25.445.500,00 zł netto.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną po skierowaniu zapytania na adres e-mail: info@weglokoks.com.pl, telefonicznie pod nr 32 207 27 44 lub osobiście w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, piętro XII, pok. 12.73.

 

Osoby lub podmioty zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości proszone są o pisemne przedstawienie swojego stanowiska o zamiarze uczestnictwa w postępowaniu z podaniem możliwej ceny nabycia, nie niższej niż podana szacunkowa wartość nieruchomości, w terminie do dnia 30.09.2017 r., zaadresowanego  na adres Spółki.

Powyższe ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

WĘGLOKOKS S.A. zastrzega, że postępowanie może zostać zakończone w każdym czasie i bez podania przyczyny.

21.08.2017

Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego WĘGLOKOKS S.A za rok 2017 i 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Węglokoks za rok 2017 i 2018 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

 

31.07.2017

WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w Polkarbon Österreichisch-Polnische Kohlenhandels GmbH z siedzibą w Wiedniu (Austria), realizując obowiązek ustalenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnie z postanowieniami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016r. (Dz.U.2016.1202 z dnia 2016.08.09) z uwagi na fakt, iż siedziba Polkarbon Österreichisch-Polnische Kohlenhandels GmbH znajduje się poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej zagłosowała za uchwałą ustalającą część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2.

28.07.2017

Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego WĘGLOKOKS S.A za rok 2017 i 2018 (wraz z ofertą wariantową za lata 2017-2020) i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Węglokoks za rok 2017 i 2018 (wraz z ofertą wariantową za lata 2017-2020) oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

 

07.07.2017

Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego WĘGLOKOKS S.A za rok 2017 i 2018 (wraz z ofertą wariantową za lata 2017-2020) i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Węglokoks za rok 2017 i 2018 (wraz z ofertą wariantową za lata 2017-2020) oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

06.07.2017

Ogłoszenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członka organu zarządzającego WEGLOKOKS Scandinavia A/S

WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w WEGLOKOKS Scandinavia A/S z siedzibą w Hellerup (Dania) realizując obowiązek ustalenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnie z postanowieniami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016r. (Dz.U.2016.1202 z dnia 2016.08.09) z uwagi na fakt, iż siedziba WEGLOKOKS Scandinavia A/S znajduje się za granicą Rzeczypospolitej Polskiej zagłosowała za uchwałą ustalającą część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2.

04.01.2017

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

 

27.10.2016

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu „BIURO CENTRUM” Sp. z o.o. w Katowicach

21.07.2016
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu i Wiceprezesa ds. Rozwoju WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.

26.06.2013
Zmiany w Zarządzie Spółki

22.03.2013
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

26.03.2012
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

06.09.2010
Zmiana statutu Spółki.

07.07.2010
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

10.08.2009
Zmiany w składzie Radzy Nadzorczej i Zarządu Spółki

03.02.2009
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

02.09.2008
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

03.04.2008
Zmiany nazw stanowisk

10.09.2007
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

11.06.2007
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

18.05.2007
Zmiany w składzie Zarządu Spółki

13.03.2007
Zmiany w składzie Zarządu Spółki

03.08.2006
Zmiany w składzie Zarządu Spółki

24.05.2006
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

15.05.2006
Zmiany w Zarządzie Spółki

21.02.2006
Zmiany w Zarządzie Spółki

21.04.2005
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

01.04.2005
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

23.03.2005
Modyfikacja Statutu firmy.

04.02.2005
Modyfikacja Statusu Prawnego firmy.

01.14.2004
Zamieszczenie serwisu BIP WĘGLOKOKS S.A. w Internecie