Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka prywatności

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka prywatności

Władze Spółki

Zarząd Spółki XI kadencji

Tomasz Heryszek

Prezes Zarządu

Tomasz Heryszek jest Prezesem Zarządu od 2019 roku, w latach 2016 – 2019 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Handlowych Węglokoks SA. Członek Rady Nadzorczej PGG SA oraz Społecznej Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim. Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w 2005 w SGH obronił doktorat z zakresu nauk ekonomicznych. Ukończył również Prawo Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie, Post-MBA Akademię Przywództwa Francuskiego Instytutu Zarządzania w Warszawie, Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami oraz studia podyplomowe Rynki w handlu zagranicznym w Szkole Głównej Handlowej. Działalność biznesową od wielu lat łączy z pracą akademicką, jest wykładowcą m.in. na Wydziale Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy w zarządach i radach nadzorczych spółek i organizacji gospodarczych.

Sławomir Brzeziński

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Wiceprezes ds. Handlowych to absolwent studiów MBA WSB Franklin University oraz Uniwersytetu Opolskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menadżerskich w międzynarodowych korporacjach (Marsh, AON), związanych z zarządzaniem ryzykiem i ubezpieczeniami. Pełnił funkcje kierownicze w obszarze sprzedaży w wiodącej firmie w sektorze IT. W 2016 r. objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. W Grupie Azoty S.A. odpowiadał za sprzedaż w segmencie Agro, pełniąc obowiązki Dyrektora Korporacyjnego Handlu Nawozami. Od 2016 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki PDH Polska – Polimery Police S.A., powołanej do budowy instalacji do produkcji polipropylenu w Policach.

Łukasz Śmigasiewicz

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Wiceprezes ds. Finansowych jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Skończył także studia podyplomowe na kierunku zarządzanie finansami. Jest finansistą z dwudziestoletnim doświadczeniem, posiada piętnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Łukasz Śmigasiewicz pracuje w Węglokoks od 2019 roku, w tym czasie kierował Działem Projektów Reorganizacyjnych Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. oraz Departamentem Strategii i Controllingu Strategicznego Grupy Kapitałowej. W latach 2006 – 2019 pełnił m.in. funkcję Dyrektora Finansowego Fitwell sp. z o.o. oraz Walls&Papers sp. z o.o. Jest autorem modeli finansowych przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego oraz analiz opłacalności inwestycji. Wcześniej pracował także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w którym m.in. pełnił stanowisko Z-cy Dyrektora Kancelarii Sejmiku. Posiada wieloletnie doświadczenie w organach nadzoru spółek – m.in. był członkiem Rady Nadzorczej Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., a od 2017 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Był również Ekspertem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Marek Akciński

Wiceprezes Zarządu ds. Grupy Kapitałowej

Wiceprezes ds. Grupy Kapitałowej skończył prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz złożył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, zdobywając tytuł zawodowy radcy prawnego. Uzyskał również uprawnienia zarządcy nieruchomości. Z Grupą Kapitałową Węglokoks związany jest od 2016 roku – najpierw jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie od 2019 roku jako Wiceprezes i Prezes Zarządu „Huty Pokój” S.A. W czasie zarządzania tą spółką zainicjował i prowadził proces restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Huty Pokój, doprowadzając do przywrócenia jej płynności finansowej, uzgodnienia z wierzycielami zasad spłaty zobowiązań, częściowego oddłużenia spółki oraz znaczącej poprawy jej wyników. Wcześniej pracownik spółek Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w których kierował Biurem Zarządu, a następnie zapewniał obsługę prawną. Członek Rad Nadzorczych w spółkach: Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o., Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o., Stadion Śląski Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki

 

 

Piotr Czajkowski

 

Agnieszka Woźniak

 

Dariusz Puchała

 

Jarosław Grzesik

 

Grzegorz Gretka