Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka prywatności

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka prywatności

Aktualne oferty

Aktualne oferty pracy

Miejsce pracy: Katowice

Nr. ref. WE/KK01/2024

 

Opis stanowiska:

 

 • Księgowanie dokumentów zakupu i sprzedaży;
 • księgowanie wyciągów bankowych;
 • księgowanie dokumentów magazynowych;
 • księgowanie zbiorczych list płac oraz ZUS;
 • rozliczanie i księgowanie podróży służbowych;
 • księgowanie operacji związanych z majątkiem trwałym spółki;
 • księgowanie pozostałych dokumentów finansowo-księgowych;
 • uzgadnianie rejestrów VAT;
 • rozliczanie rozrachunków;
 • rozliczanie inwentaryzacji;
 • bieżąca analiza kont księgowych;
 • współudział przy sporządzaniu sprawozdań finansowych miesięcznych i rocznych.

 

 

Wymagania:

 

 • Wyższe wykształcenie: preferowane ekonomia lub rachunkowość;
 • doświadczenie w księgowości;
 • dobra znajomość zasad rachunkowości i przepisów prawa podatkowego;
 • umiejętności analityczne oraz umiejętność identyfikowania problemów i poszukiwania rozwiązań;
 • samodzielność, dokładność, terminowość, sumienność oraz zaangażowanie w wykonywanych działaniach;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 • otwarta postawa na naukę;
 • wysokie zdolności komunikacyjne i orientacja na cele grupy;
 • umiejętność zadawania pytań, ostrożne i odpowiedzialne podejście do powierzonych obowiązków.

 

Zapewniamy:

 

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • wsparcie doświadczonych pracowników;
 • pakiet medyczny, pakiet sportowy, ZFŚS;
 • dobrą atmosferę w pracy i zgrany zespół.

 

 

Termin rozpoczęcia pracy:

do uzgodnienia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv na adres e-mailowy: rekrutacja@weglokoks.com.pl, w terminie do dnia 22.03.2024 r.

 

W tytule wiadomości proszę podać numer referencyjny.

WĘGLOKOKS S.A. gwarantuje pełną poufność w procesie rekrutacji oraz zastrzega sobie prawo do zaproszenia tylko wybranych Kandydatów, lub do zakończenia procesu rekrutacji bez rozstrzygnięcia .

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROWADZONYCH PRZEZ WĘGLOKOKS S.A. PROCESACH REKRUTACYJNYCH

[Administrator danych]

WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000095342 jest administratorem danych osobowych kandydatów do pracy.

Z administratorem danych można kontaktować się:

 • pod adresem korespondencyjnym WĘGLOKOKS S.A., ul. Mickiewicza 29,40-085 Katowice;
 • pod adresem poczty elektronicznej: rodo@weglokoks.com.pl

 

[Cele, podstawy prawne i okres retencji danych]

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

 • na stanowisko, na które aplikuje kandydat, w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działania potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO – przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata;
 • jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), również do celów przyszłych rekrutacji przez 1 rok. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.

[Odbiorcy danych]

 1. Dane osobowe mogą być udostępnione organom publicznym uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe kandydatów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług, np. usług teleinformatycznych takich jak: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług doradczych, usług pocztowych i kurierskich.

[Prawa osób, których dane dotyczą]

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • do usunięcia danych;
 • do ograniczenia przetwarzania;
 • do przenoszenia danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

[Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany]

Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym              w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby wobec kandydatów zapadać jakiekolwiek decyzje lub miałyby być powodowane inne skutki prawne

[Informacja o wymogu podania danych]

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

[Akty prawne przywoływane w klauzuli]

 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
 2. Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.);

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 7 ust 1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WĘGLOKOKS S.A., moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji.

Miejsce pracy: Katowice

Zadania:
Obsługa w ramach umów SLA spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA w zakresie kadr i płac tj.:
– przygotowanie dokumentów dotyczących spraw kadrowych zgodnie z przepisami Prawa Pracy (tj.: umowy o pracę, porozumienia, wypowiedzenia, świadectwa pracy, ewidencja badań itp.),
– prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
– kontrola prawidłowości ewidencji czasu pracy w spółkach,
– naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych, dla Członków Rady Nadzorczej oraz obsługa potrąceń z list płac,
– sporządzenie i korygowanie wszelkich deklaracji i zgłoszeń dot. PIT i ZUS oraz wynikająca z nich korekta naliczonych list płac,
– obsługa PPK,
– obsługa i optymalizacja systemu kadrowo-płacowego,
– przygotowanie raportów i zestawień,
– współpraca z urzędami oraz organami kontroli,
– śledzenie zmieniających się przepisów prawa i ich interpretacja,
– obsługa pracownika (wystawianie wszelkiego rodzaju zaświadczeń, druków RP-7, wniosków emerytalnych, udzielanie informacji itp.),
– sporządzanie sprawozdań GUS innych analiz i zestawień dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia,
– współpraca z komórkami odpowiedzialnymi w spółkach Grupy Kapitałowej za sprawy kadrowo- płacowe.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe lub średnie,
– min. 2-letnie doświadczenie na pokrewnym stanowisku,
– praktyczna znajomość przepisów Prawa Pracy, PDOF, ZUS, związanych z zatrudnianiem i naliczaniem wynagrodzeń,
– znajomość obsługi programu Płatnik,
– znajomość MS Office (konieczna przynajmniej średniozaawansowana znajomość EXCEL),
– umiejętność szybkiego uczenia się,
– komunikatywność, otwartość, obowiązkowość i umiejętność wyciągania wniosków,
– dobra organizacja pracy własnej.

Zapewniamy:
– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– przyjazną atmosferę w pracy,
– szkolenia z zakresu Prawa Pracy, ZUS i PDOF,
– pakiet medyczny LUX-MED,
– pakiet sportowy MEDICOVER.

INFORMACJA RODO DLA KANDYDATÓW DO PRACY NA STANOWISKO NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
I
[Administrator danych]
WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041516, jest administratorem danych osobowych kandydatów do pracy na stanowisko Specjalisty obsługi systemów OT
Z administratorem danych można kontaktować się:
1) pod adresem korespondencyjnym ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice;
2) Pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@weglokoksenergia.pl

II
[Cele, podstawy prawne i okres retencji danych]
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:
1) Na stanowisko, na które aplikuje kandydat, w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działania potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do admiratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO – przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata;
2) Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), również do celów przyszłych rekrutacji przez 1 rok. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.

III
[Odbiorcy danych]
1. Dane osobowe nie są udostępniane innym administratorom.
2. Dane osobowe kandydatów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora w celu świadczenia usług, np. usług teleinformatycznych takich jak: hosting,
dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług rekruterkach.

IV
[Prawa osób, których dane dotyczą]
1. Każdej osobie, której dane przetwarzamy, przysługują następujące prawa:
1) prawo do wniesienia sprzeciwu;
2) prawo dostępu do danych osobowych;
3) prawo do sprostowania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do przeniesienia danych osobowych.
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

V
[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych można kontaktować się w następujący sposób:

VI
[Inspektor ochrony danych]
W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych administratora pod adresem korespondencyjnym administratora z dopiskiem: Inspektor ochrony danych.

VII
[Akty prawne przywoływane w klauzuli]
1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
2. Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych[] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice przez okres najbliższych 12 miesięcy.
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. ………………………….. (data i podpis

Staże

Dział Polityki
Personalnej GK

 

rekrutacja@weglokoks.com.pl