Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka prywatności

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka prywatności

Nasza oferta

Węgiel i paliwa

Nasza Grupa prowadzi działalność w zakresie obrotu węglem kamiennym oraz olejem opałowym w dostawach poza granice Polski, jak i na rynku krajowym. Poza handlem węglem Departament Handlowy realizuje również m.in. usługi przeładunkowe, przewozowe i składowe oraz kontrolno-pomiarowe na potrzeby WĘGLOKOKS S.A., Spółek należących do Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS oraz klientów zewnętrznych.

Współpraca z przemysłem

Od ponad 30 lat WĘGLOKOKS SA realizuje dostawy szerokiej gamy materiałów, maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także świadczy na rzecz górnictwa oraz innych branż przemysłowych usługi, w tym usługi leasingu finansowego przemysłowych środków trwałych.

W ostatnim czasie WĘGLOKOKS S.A. rozwija działalność handlową w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych, zwłaszcza w dziedzinie magazynowania energii.

Magazyny energii

Dział Rynków Przemysłowych WĘGLOKOKS S.A. rozwija ofertę w zakresie magazynowania energii.

We współpracy z polskim producentem oferujemy akumulatorowe systemy magazynowania energii (zarówno wysokonapięciowe do zastosowań przemysłowych, jak i niskonapięciowe do zastosowań w gospodarstwach domowych), w tym zintegrowane z fotowoltaiką i innymi odnawialnymi źródłami energii.

Branża hutnicza

Nasz potencjał budujemy we współpracy z Hutą Łabędy S.A., „Hutą Pokój Profile” sp. z o.o., Walcownią Blach Batory oraz „Hutą Pokój Konstrukcje” sp. z o.o., specjalizując się w dostawach materiałów wsadowych, a także sprzedaży wyrobów hutniczych.

Rozwijamy także swoją działalność w zakresie wykonywania i dostaw konstrukcji stalowych w tym w szczególności obiektów mostowych i obudów.

Logistyka

Departament Logistyki WĘGLOKOKS S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w  planowaniu, realizacji i kontroli przewozów  towarów masowych takich jak węgiel, koks, ruda żelaza, biomasa, wyroby stalowe, skaleń oraz inne towary. Nasza kompleksowa usługa logistyczna jest skierowana do klientów na rynku krajowym i zagranicznym. Dysponując doświadczoną kadrą gwarantujemy profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych usług.