Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka prywatności

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka prywatności

Kariera w Węglokoks

Etapy rekrutacji

1

Selekcja aplikacji

2

Wstępna rozmowa
telefoniczna

3

Rozmowa
kwalifikacyjna

4

Wynik
rekrutacji

5

Informacja
zwrotna

ZASADY POSTĘPOWANIA W PROCESIE REKRUTACJI
I SELEKCJI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS

1. Oferta pracy sformułowana jest w sposób jasny i zrozumiały. W ogłoszeniu rekrutacyjnym zamieszczamy konkretne informacje dotyczące opisu stanowiska oraz oczekiwań wobec kandydata.


2. Dbałość o miejsce, w którym kandydat oczekuje na rozmowę. Recepcje są zawsze przygotowane na przyjęcie osób oczekujących na rozmowę kwalifikacyjną.

3. Rozmowy kwalifikacyjne prowadzona jest w przyjaznej atmosferze. Podczas spotkania traktujemy kandydata z szacunkiem. Dbamy o to by w procesie rekrutacji nie pojawiły się zachowania dyskryminujące.

4. Każdy kandydat na początku spotkania otrzymuje informacje o firmie, które mogą być dla niego istotne.

5. Dbałość o relacje z kandydatem. Przygotowujemy się w sposób rzetelny do kontaktu z kandydatem. Bierzemy pod uwagę zaangażowanie czasowe kandydatów.

6. Otwarta komunikacja. Kandydat powinien być poinformowany kto jest osobą do kontaktu w procesie rekrutacji. Należy zadbać by kandydat miał możliwość uzyskania informacji na każdym etapie rekrutacji.

7. Stały kontakt z kandydatem. Informujemy kandydata na każdym etapie prowadzonego procesu, w którym się znajduje. Udzielamy konstruktywnej informacji zwrotnej wszystkim kandydatom zapraszanym na rozmowę kwalifikacyjną bez względu na decyzję o zatrudnieniu.

8. Proces rekrutacji i selekcji prowadzony jest w sposób poufny i zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów.

Staże i praktyki

Istnieje możliwość odbycia bezpłatnych praktyk i staży w Spółkach należących do naszej Grupy Kapitałowej.
Współpracujemy z wieloma uczelniami wyższymi, zachęcamy uczniów szkół średnich i zawodowych do zdobywania doświadczenia zawodowego w naszej Grupie. Realizujemy programy płatnych staży we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

Adaptacja nowego

pracownika

Adaptacja nowego pracownika w organizacji traktowana jest jako ostatni etap pozytywnie zakończonej rekrutacji. Kluczowym celem jest wprowadzenie pracownika do organizacji oraz wdrożenie go do efektywnego realizowania postawionych przed nim zadań. Program obejmuje zarówno wprowadzenie do firmy pracownika, zapoznanie go ze stanowiskiem pracy jak i zadbanie o odpowiednie przyjęcie go w pierwszym dniu przez współpracowników.

Nowy pracownik powinien zostać poinformowany o zakresie obowiązków, zapoznać się z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w firmie, poznać strukturę podziału pracy, stosowane technologie, systemy zarządzania oraz możliwości rozwoju.

Okres adaptacyjny składa się z trzech etapów:

  • Przygotowanie stanowiska pracy dla nowego pracownika.
  • Szczegółowe zaplanowanie pierwszego dnia pracy. W tym dniu pracownik powinien poznać szczegółowe informacje na temat firmy i swoich obowiązków.
  • Praktyczne poznanie zasad działania firmy, jej kultury i zwyczajów.

Rozwój

pracowników

Do naszych wartości obowiązujących w GRUPIE KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS należą m.in. DOSKONALENIE I ROZWÓJ oraz DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ.

Realizujemy programy wspomagające rozwój i stałe doskonalenie pracowników. Umożliwiamy pracownikom wsparcie w rozwoju zawodowym poprzez:

  • udział w szkoleniach zawodowych otwartych i zamkniętych,
  • uczestnictwo w konferencjach branżowych i biznesowych,
  • udział w kursach językowych w siedzibie firmy.

Zapraszamy pracowników do udziału w projekcie szkoleniowym, wzmacniającym kompetencje zarządcze – „Akademia rozwoju kompetencji menadżera Grupy Kapitałowej”.

Dajemy możliwość pracownikom poszerzania wiedzy poprzez udział w studiach podyplomowych, w tym organizujemy grupy dedykowane dla pracowników Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS.

Aktualne
oferty pracy
i stażu

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami pracy w WĘGLOKOKS S.A. oraz w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS.

DZIAŁ POLITYKI PERSONALNEJ GRUPY
Dominika Hawrylik
+48 32 207 32 43
d.hawrylik@weglokoks.com.pl