Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka prywatności

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka prywatności

Współpraca z przemysłem

Departament Współpracy
z Przemysłem

Dział Rynków Przemysłowych WĘGLOKOKS SA  działający w ramach Departamentu Współpracy z Przemysłem koncentruje swoją działalność handlową na współpracy z sektorem górnictwa węgla kamiennego oraz sektorem energetycznym, jednak szeroka oferta towarów i usług skierowana jest do odbiorców z różnych gałęzi przemysłu.

Od ponad 30 lat WĘGLOKOKS SA realizuje dostawy szerokiej gamy materiałów, maszyn i urządzeń  dla górnictwa, a także świadczy na rzecz górnictwa oraz innych branż przemysłowych usługi, w tym usługi leasingu finansowego przemysłowych środków trwałych.

W ostatnim czasie WĘGLOKOKS S.A. rozwija działalność handlową w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych, zwłaszcza w dziedzinie magazynowania energii.

Dział Rynków Przemysłowych WĘGLOKOKS S.A. realizuje również dostawy oleju opałowego na potrzeby sektora energetyki.

Współpraca z górnictwem

Sekcja ds. Współpracy z Górnictwem Działu Rynków Przemysłowych realizuje dostawy szerokiej gamy materiałów, maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także świadczy na rzecz górnictwa usługi, w tym usługi leasingu finansowego maszyn i urządzeń górniczych.

Nasza oferta :

 • dostawy materiałów dla górnictwa obejmujące dostawy magnetytu, flokulantów, krążników, kabli, węży wysokociśnieniowych, taśm przenośnikowych, łańcuchów górniczych,
 • dostawy maszyn i urządzeń obejmujące m.in.: dostawy obudów zmechanizowanych, przenośników taśmowych, przenośników zgrzebłowych, podajników, wentylatorów,
 • leasing finansowy maszyn i urządzeń przemysłowych.

Sprzedaż paliw płynnych

Przedmiotem działalności Sekcji ds. Sprzedaży Paliw Płynnych Działu Rynków Przemysłowych jest realizacja dostaw oleju opałowego na potrzeby sektora energetyki. Dostawy realizowane są w procedurze zwolnienia z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie lub z podatkiem akcyzowym i odbywają się w oparciu o:

 • koncesję na obrót paliwami ciekłymi z dnia 06.03.2009 wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres od 16 lipca 2009 r. do 16 lipca 2029 r.,
 • zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący o numerze akcyzowym PL33100002505 wydane decyzją Naczelnika Urzędu Celnego w Katowicach.

Nasza oferta :

 • olej opałowy o gęstości poniżej 890 kg/m3,
 • olej opałowy o gęstości powyżej 890 kg/m3 i zawartości siarki poniżej 0,4%,
 • olej opałowy o gęstości powyżej 890 kg/m3 i zawartości siarki poniżej 1%.

 

Magazyny energii

Dział Rynków Przemysłowych WĘGLOKOKS S.A. rozwija ofertę w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych, głownie w dziedzinie magazynowania energii.

We współpracy z polskim producentem oferujemy akumulatorowe systemy magazynowania energii (zarówno wysokonapięciowe do zastosowań przemysłowych, jak i niskonapięciowe do zastosowań w gospodarstwach domowych), w tym zintegrowane z fotowoltaiką i innymi odnawialnymi źródłami energii.

Podstawę do produkcji magazynów energii stanowią ogniwa energetyczne uznanego producenta światowego, których jesteśmy bezpośrednim importerem.

Najważniejsze korzyści z zastosowania przemysłowych magazynów energii, to:

 • stabilizacja pracy sieci elektroenergetycznych,
 • spłaszczenie krzywej zapotrzebowania na moc (obniżenie kosztów lub brak konieczności inwestycji w zwiększenie mocy przyłączeniowej),
 • zwiększenie autokonsumpcji energii produkowanej z OZE,
 • zapewnienie większej niezależności i bezpieczeństwa energetycznego (wykorzystanie energii zgromadzonej w magazynie w okresach przerw w dostawach energii).

Skontaktuj
się z nami

Zapraszamy do współpracy – skontaktuj się z nami, aby poznać więcej szczegółów oferty.