Współpraca z przemysłem

Departament Współpracy
z Przemysłem

Dział Rynków Przemysłowych WĘGLOKOKS SA  koncentruje swoją działalność handlową na współpracy z sektorem górnictwa węgla kamiennego, sektorem energetycznym oraz sektorem hutniczym.

Od lat kilkunastu WĘGLOKOKS SA realizuje dostawy szerokiej gamy materiałów, maszyn i urządzeń  dla górnictwa, a także świadczy na rzecz górnictwa usługi, w tym usługi leasingu finansowego maszyn i urządzeń górniczych.

Dział Rynków Przemysłowych realizuje również dostawy oleju opałowego na potrzeby sektora energetyki, które realizowane są w procedurze zwolnienia z podatku akcyzowego.

Ponadto, wykorzystując swoje kompetencje, doświadczenie oraz potencjał finansowy WĘGLOKOKS S.A., Dział Rynków Przemysłowych współpracuje z podmiotami hutniczymi należącymi do Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS w zakresie zaopatrzenia ich we wsad produkcyjny, a także stale dąży do rozwijania współpracy handlowej z różnymi gałęziami przemysłu w Polsce i za granicą.

 

Współpraca z górnictwem

Sekcja ds. Współpracy z Górnictwem realizuje dostawy szerokiej gamy materiałów, maszyn i urządzeń  dla górnictwa, a także świadczy na rzecz górnictwa usługi, w tym usługi leasingu finansowego maszyn i urządzeń górniczych.

Nasza oferta :

  • dostawy materiałów dla górnictwa obejmujące dostawy magnetytu, flokulantów, krążników, kabli, węży wysokociśnieniowych, wentylatorów,
  • dostawy maszyn i urządzeń obejmujące m.in.: dostawy obudów zmechanizowanych, przenośników taśmowych, przenośników zgrzebłowych i podajników,
  • leasing finansowy maszyn i urządzeń.

 

Współpraca z hutnictwem

Sekcja ds. Przemysłu i Hutnictwa we współpracy z WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. realizuje  dostawy hutniczych materiałów wsadowych, takich jak: kęsiska, slaby, blachy gorącowalcowane w kręgach, wyroby śrubowe, drut stalowy oraz walcówka, głównie do podmiotów hutniczych należących do Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS.

Sekcja prowadzi także działania zmierzające do rozwijania współpracy handlowej z innymi podmiotami przemysłowymi w Polsce i za granicą, przede wszystkim z branży wydobywczej, energetycznej, hutniczej oraz logistycznej.

Sprzedaż paliw płynnych

Przedmiotem działalności Sekcji ds. Sprzedaży Paliw Płynnych jest realizacja dostaw oleju opałowego na potrzeby sektora energetyki. Dostawy realizowane są w procedurze zwolnienia z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie lub z podatkiem akcyzowym i odbywają się w oparciu o:

  • koncesję na obrót paliwami ciekłymi z dnia 06.03.2009 wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres od 16 lipca 2009 r. do 16 lipca 2019 r.,
  • zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący o numerze akcyzowym PL33100002505 wydane decyzją Naczelnika Urzędu Celnego w Katowicach.

Nasza oferta :

  • olej opałowy o gęstości poniżej 890 kg/m3,
  • olej opałowy o gęstości powyżej 890 kg/m3 i zawartości siarki poniżej 1%,
  • olej opałowy o gęstości powyżej 890 kg/m3 i zawartości siarki powyżej 1%.

Skontaktuj
się z nami

Zapraszamy do współpracy – skontaktuj się z nami, aby poznać więcej szczegółów oferty.