Działalność spółki

WĘGLOKOKS S.A. jest największym polskim eksporterem węgla. Lista odbiorców, powstała w ciągu całego okresu dotychczasowej działalności firmy, obejmuje łącznie ponad 60 państw, na prawie wszystkich kontynentach świata. W chwili obecnej zdecydowana większość eksportu polskiego węgla przypada na kraje europejskie.

Firma rozpoczęła działalność 1 stycznia 1952 jako przedsiębiorstwo państwowe o nazwie Centrala Handlu Zagranicznego “Węglokoks”. Do roku 1989 była wyłącznym polskim eksporterem paliw stałych. W roku 1993 została przekształcona w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa i odtąd funkcjonuje pod nazwą WĘGLOKOKS S.A.

WĘGLOKOKS S.A. jest eksporterem wszystkich typów węgla kamiennego – energetycznego, opałowego oraz koksowego. Ponadto, przedmiotem działalności WĘGLOKOKS S.A. jest m.in. import magnetytu oraz import i leasing maszyn i urządzeń związanych z produkcją, przetwarzaniem i wzbogacaniem paliw (węgiel, koks). Szczegółowy zakres działalności zawiera paragraf 5 statutu Spółki.

Na rynkach zagranicznych WĘGLOKOKS S.A. reprezentowany jest poprzez lokalnych agentów bądź własnych przedstawicieli, którzy działając na rzecz Spółki utrzymują i rozwijają bliskie kontakty ze stałymi i potencjalnymi odbiorcami, zapewniając przygotowanie nowych transakcji.