Status prawny

Status prawny WĘGLOKOKS S.A.

WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 558 818 830,00 zł i został w całości wpłacony.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach została wpisana do rejestru handlowego nr RHB 9924 w dniu 01.09.1993 r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000095342 w dniu 05.03.2002 r.

Numer Identyfikacji Podatkowej Spółki (NIP): 634-00-17-095.
Numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO): 000536676

Spółka działa m. in. w oparciu o:

  • Kodeks spółek handlowych,
  • Ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 30 sierpnia 1996 (t. jedn. Dz. U. z 14.10.2002 r. nr 171 poz. 1397 z późniejszymi zmianami),
  • Statut Spółki.

RODO:

Klauzula informacyjna