Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka prywatności

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka prywatności

Cel i podstawy przetwarzania danych

Kategorie osób

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Klienci i kontrahenci

* Zawarcie i realizacji umów, w tym obsługa zlecenia i reklamacji;

* Wystawienie faktury, rozliczenia księgowe, odprowadzenie podatku;

* Obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń;

* Ułatwienie kontaktu poprzez podanie dodatkowych danych, takich jak dane komunikatora internetowego.

* Zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

* Przepisy prawa, w szczególności ustawy o  podatku od towarów i usług, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

* Prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest umożliwienie obrony oraz  dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

* Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pełnomocnicy klientów/wnioskodawców/kontrahentów

* Umożliwienie działania w imieniu i na rzecz mocodawcy w związku z udzielonym pełnomocnictwem;

* Archiwizacji w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości;

* Obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń;

* Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

* Przepisy podatkowe, w szczególności ustawy o podatku od towarów i usług, a także ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

* Prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest umożliwienie obrony oraz dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Potencjalni klienci

* Przedstawienie oferty towarów i usług;

* Nawiązanie współpracy biznesowej;

* Marketing bezpośredni;

* Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

* Prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest możliwość nawiązywania relacji biznesowych, przedstawiania swojej oferty na żądanie potencjalnego klienta oraz udzielania odpowiedzi na pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

* Zgoda na przekazywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy treści marketingowych

* Marketing bezpośredni.

* Zgoda na przekazywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Osoby działające w imieniu klientów i kontrahentów

* Umożliwienie zawarcia i realizacji umowy z podmiotem, w imieniu którego działa ta osoba.

* Prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest prawidłowe realizowanie zobowiązań biznesowych oraz kontakt z  przedstawicielami klientów i kontrahentów w  sprawach z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

* Przepisy kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Użytkownicy serwisu internetowego

* prowadzenia serwisu internetowego, a w szczególności:

– zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu;

– wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu;

– podnoszenia jakości Serwisu

* Prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest prowadzenie serwisu internetowego Spółki, zapewnienie jego bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania jak również obrony oraz dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).