Dla mediów

Rzecznik
prasowy

Jarosław Latacz
+48 32 207 20 70 785 001 899
j.latacz@weglokoks.com.pl
19.09.2019

Ważne porozumienie w Hucie Pokój

Zarządy Huty Pokój i Węglokoksu S.A. oraz przedstawiciele działających na terenie Huty Związków Zawodowych podpisały porozumienie ramowe dotyczące przyszłości zakładu.  Strony porozumienia zobowiązały się do współpracy i współdziałania w celu restrukturyzacji działalności Huty oraz jej zadłużenia. Porozumienie podpisano w obecności wiceministra energii Adama Gawędy oraz reprezentującej Radę Miasta w Rudzie Śląskiej Doroty Tobiszowskiej.

To początek nowej, poważnej i – jak sądzę – stabilnej drogi dla Huty Pokój, która od wielu lat była w bardzo trudnej sytuacji i generowała straty. Obiecałem, że wraz z zarządami będziemy szukali dobrego rozwiązania dla Huty Pokój, tak żeby ustabilizować jej produkcję. Podpisane dzisiaj porozumienie zobowiązuje zarządy do wypracowania biznesplanu i do odbudowania rynku zbytu, bo to jest podstawą działalności każdej firmy – powiedział wiceminister Adam Gawęda.

Zobowiązania wobec banków wynoszą 51 milionów złotych, a wobec Węglokoksu ponad 170 milionów złotych. Te długi to efekt wielu lat nawarstwiających się problemów, w szczególności coraz trudniejszej sytuacji na europejskim rynku stali. Plan restrukturyzacji, zakłada przede wszystkim przeniesienie zakładów produkcyjnych – Stalprofile i Walcownia – do nowoutworzonej spółki „Huta Pokój Profile”. Wszystkie udziały nowej spółki, w ramach częściowego potrącenia wierzytelności nabyć ma Węglokoks S.A. Dzięki takiemu rozwiązaniu Huta zostanie znacznie oddłużona, utrzymana zostanie ciągłość produkcji, a miejsca pracy uratowane.

Jesteśmy na początku drogi, której celem i założeniem jest spowodowanie, żeby w ramach tych aktywów, które posiadamy, przy odpowiednim planie inwestycyjnym, w perspektywie kilku lat w Rudzie Śląskiej funkcjonował podmiot nie tylko dający miejsca pracy, ale też zarabiający pieniądze – mówił prezes Węglokoksu S.A. Tomasz Heryszek. Podkreślił, że hutnictwo jest ważnym segmentem działania grupy kapitałowej Węglokoksu.

Uwzględniając efekt synergii z innymi podmiotami wchodzącymi w skład naszej grupy kapitałowej widzimy możliwość rentownej działalności Huty Pokój Profile. Warunkiem jest przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, których zakres został zaakceptowany przez stronę społeczną Huty. Związki Zawodowe są ważnym partnerem w tym procesie. W trosce o przyszłość Huty Pokój widzą konieczność pilnych działań. Zobowiązaliśmy się, by wszystkie działania podejmowane były w atmosferze współpracy, ze szczególnym poszanowaniem praw pracowniczych – dodał Paweł Cyz, rzecznik Węglokoksu S.A.

Teczka
prasowa

Fakty i liczby 137,97 KB | jpeg Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Górnictwo 4,99 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Energetyka 2,65 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Hutnictwo 4,13 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Logistyka 2,85 MB | zip Pobierz plik Identyfikacja wizualna - logo 83,23 KB | pdf Pobierz plik Zasady stosowania logo 1,24 MB | pdf Pobierz plik

Fotogaleria