Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka prywatności

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka prywatności

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu w WĘGLOKOKS S.A.


WĘGLOKOKS S.A. doskonale rozumie ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR – Corporate Social Responsibility) i od lat realizuje działania z nią związane. Współcześnie gospodarka światowa wymaga od przedsiębiorstw, by działały wszechstronnie i elastycznie, a ich rozwój nie ograniczał się jedynie do osiągania celów ekonomicznych.


Dlatego misją WĘGLOKOKS S.A. jest zapewnienie wysokiej staranności i dbałości w działaniach firmy na każdym jej szczeblu, to jest m.in. w: usługach, handlu, produkcji, z uwzględnieniem dialogu ze społecznością lokalną oraz troską o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój.

Działania CSR WĘGLOKOKS S.A. przejawiają się m.in. w:

  • podejmowaniu różnych działań związanych z pomocą dla społeczności lokalnej i regionalnej,
  • dofinansowywaniu organizacji i sprawowaniu patronatu nad ich działalnością,
  • działaniu na rzecz pożytku publicznego np.: wspieraniu rozwoju kultury i pielęgnowaniu tradycji regionalnej,
    stałej współpracy z administracją rządową, samorządową, organizacjami, stowarzyszeniami i nieformalnymi grupami społeczności lokalnej,
  • zaangażowaniu i rozwoju społeczności lokalnej poprzez tworzenie miejsc pracy, edukację dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • pobudzaniu aktywności fizycznej lokalnej społeczności,
  • wspieraniu nauki i kształceniu specjalistów branży górniczej, hutniczej i energetycznej,
  • ogólnie rozumianych działaniach charytatywno-filantropijnych nakierowanych na obszary tematyczne powiązane z górnictwem, hutnictwem czy energetyką,
  • dbałości o środowisko naturalne.