Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka prywatności

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka prywatności

Dla mediów

Biuro Rzecznika Prasowego

+48 32 207 20 70
rzecznik@weglokoks.com.pl
25.03.2020

Nadzwyczajne środki ostrożności w Węglokoksie Kraj

W związku z epidemią COVID-19 spółka Węglokoks Kraj prowadzi szeroko zakrojone działania oraz wprowadziła wiele rozwiązań mających na celu zapewnienie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa dla górników oraz pracowników biurowych.

W kopalni „Bobrek-Piekary” oraz wszystkich pomieszczeniach biurowych spółki regularnie czyszczone są powierzchnie użytkowe, klamki, włączniki, meble, komputery oraz telefony. W obu ruchach kopalni tj. w Ruchu Bobrek w Bytomiu oraz Ruchy Piekary w Piekarach Śląskich wydzielono pomieszczenia przeznaczone na izolatki dla pracowników z podejrzeniem zarażenia wirusem.

Wprowadzono pomiar temperatury, wykonywany przez pracowników ochrony, wszystkim pracownikom oraz osobom postronnym wchodzących na teren zakładu pracy na wszystkich punktach wjazdowo – wyjazdowych z terenu zakładu. Osoby z temperaturą powyżej 38 st. C mają bezwzględny zakaz wstępu na teren spółki. Miejsca, w których pracownicy mają kontakt z osobami spoza spółki, zaopatrzone są w środki dezynfekujące oraz gumowe rękawiczki.

 

Nieustannie prowadzona jest akcja informacyjna. Na telebimach oraz plakatach przedstawiane są informacje dotyczące wirusa, w tym profilaktyki – np. prawidłowego mycia rąk, środków ostrożności oraz wszelkich procedur i zarządzeń wprowadzonych w spółce w związku z epidemią. Wśród pracowników dystrybuowane są ulotki informacyjne. Wstrzymano wszelkie szkolenia oraz konferencje.

Wydobycie węgla trwa, jednak odbywa się według specjalnych zasad. Ograniczono liczbę zgromadzonych pracowników na nadszybiu i podszybiu szybów zjazdowych podczas regularnej jazdy ludzi. Sporządzono harmonogramy zjazdów. Wszyscy górnicy – począwszy od budynku lampowni są wyposażeni oraz zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej w tym w szczególności masek przeciwpyłowych, okularów oraz rękawic ochronnych. W wielu punktach kopalni zamontowano dozowniki płynu dezynfekującego. Regularnie dezynfekowane są takie miejsca jak klatki szybowe do jazdy ludzi oraz samojezdne środki transportu przystosowane do jazdy ludzi (kolej szynowa spągowa i podwieszana).

 

Część pracowników biurowych pracuje zdalnie. Umożliwia to elektroniczny obieg dokumentów, który pozwala na wyeliminowanie papierowej formy oraz minimalizuje konieczność kontaktu bezpośredniego z innymi pracownikami. Wszędzie gdzie to możliwe ograniczany jest kontakt pomiędzy pracownikami oraz z osobami spoza spółki.

Nieustannie sytuacja w firmie monitorowana jest przez zespół roboczy oraz sztab kryzysowy odpowiedzialny za organizację, wdrożenie oraz koordynację działań w przypadku pojawienia się w zakładzie pracy osób, u których wystąpiły objawy choroby COVID-19.
W Spółce nadal podejmowane są dalsze środki zapobiegawcze. Wdrażane będą wszelkie niezbędne działania wpisujące się w wysokie standardy wyznaczane przez administrację państwową, w celu zapobieżenia wystąpienia koronawirusa wśród pracowników.

To sytuacja kryzysowa, w której musimy opierać się na wzajemnym zaufaniu na linii zarząd-pracownicy. Nasi pracownicy rozumieją te wyjątkowe okoliczności i podporządkowują się wyznaczonym procedurom. Wprowadziliśmy wiele działań prewencyjnych i środków ostrożności. Robimy wszystko, by zapewnić naszym pracownikom maksimum bezpieczeństwa, a jednocześnie utrzymać wydobycie i funkcjonowanie firmy. W przypadku pojawienia się wirusa COVID-19 mamy dokładnie opracowanie procedury działania. – mówi prezes Węglokoksu Kraj, Grzegorz Wacławek.

Teczka
prasowa

Fakty i liczby 137,97 KB | jpeg Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Górnictwo 4,99 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Energetyka 2,65 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Hutnictwo 4,13 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Logistyka 2,85 MB | zip Pobierz plik Identyfikacja wizualna - logo 83,23 KB | pdf Pobierz plik Zasady stosowania logo 1,24 MB | pdf Pobierz plik