Dla mediów

Rzecznik
prasowy

Jarosław Latacz
+48 32 207 20 70 785 001 899
j.latacz@weglokoks.com.pl
18.11.2020

Huta Pokój Profile już w 100% w Grupie Kapitałowej Węglokoks.

Huta Pokój Profile już w 100% w Grupie Kapitałowej Węglokoks.

 

Sukcesem zakończyły się wielomiesięczne negocjacje głównych wierzycieli obchodzącej w tym roku 180 – lecie Huty Pokój SA, czyli Węglokoksu oraz banku PKO BP.

 

Wynikiem negocjacji jest podpisanie pakietu umów restrukturyzujących cały dług Huty Pokój SA wynoszący ponad 200 mln złotych.

 

W ramach rozliczenia zadłużenia, Huta Pokój SA oddała Węglokoksowi majątek produkcyjny, przeniesiony wraz z załogą do spółki Huta Pokój Profile.

 

Węglokoks stał się tym samym 100% właścicielem Huty Pokój Profile, będącej znaczącym producentem wyrobów zimnogiętych i gorącowalcowanych.

 

Pozostałą część zadłużenia względem Węglokoksu i PKO BP, Huta Pokój SA spłacać będzie w kolejnych latach.

 

Efektem restrukturyzacji jest nie tylko całkowite oddłużenie majątku produkcyjnego huty, ale również zapewnienie stabilizacji Hucie Pokój SA oraz samej Hucie Pokój Profile pod względem działalności operacyjnej. HPP stając się częścią Grupy Kapitałowej Węglokoks uzyskuje dostęp do finansowania swojej działalności produkcyjnej i inwestycyjnej.

 

To jednak nie koniec restrukturyzacji zadłużonego majątku pohutniczego, bowiem kolejnym kamieniem milowym będzie przejęcie przez Węglokoks oddłużonej spółki konstrukcyjnej w grupie Huty Pokój SA, czyli Huty Pokój Konstrukcje.

 

Jest to uznany producent konstrukcji stalowych, używanych w obiektach infrastrukturalnych na całym niemal świecie. Od kilku lat spółka boryka się z notorycznym brakiem dostępu do kapitału obrotowego.

 

Oddłużenie również tej spółki umożliwi jej wspólny z Węglokoksem udział w konsorcjach i przetargach na rynku infrastruktury przemysłowej.

 

W Grupie Kapitałowej Węglokoks znajduje się także Huta Łabędy SA, będąca najważniejszym w Polsce producentem obudów górniczych, od kilku lat produkując również rury stalowe.

 

Restrukturyzacja w GK Węglokoks oznacza zapowiadane rozpoczęcie procesu konsolidacji aktywów hutniczych. Jego efektem jest m.in. inkorporacja przez Węglokoks SA swojej spółki córki czyli Węglokoksu Stal, a tym samym przeniesienie całości zakupów wsadowych na poziom Węglokoks SA. Spółki produkcyjne w Łabędach i Rudzie pozostaną odrębnymi podmiotami, skupionymi na produkcji i aktywnej sprzedaży, przy silnym wsparciu Węglokoks SA.

Teczka
prasowa

Fakty i liczby 137,97 KB | jpeg Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Górnictwo 4,99 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Energetyka 2,65 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Hutnictwo 4,13 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Logistyka 2,85 MB | zip Pobierz plik Identyfikacja wizualna - logo 83,23 KB | pdf Pobierz plik Zasady stosowania logo 1,24 MB | pdf Pobierz plik

Fotogaleria