Poznaj Węglokoks

Misją Spółki WĘGLOKOKS S.A. jest współdziałanie ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej w realizacji strategii rozwoju Grupy, a także budowanie segmentu odbiorców poprzez oferowanie im odpowiednich, wysokiej klasy produktów, usług i rozwiązań przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi i ochrony środowiska.

Mamy jasno

zarysowaną wizję…

 Do roku 2023 Grupa Kapitałowa WĘGLOKOKS, chce być w gronie wiodących polskich grup kapitałowych w segmentach: dystrybucji surowców i materiałów, hutnictwa, energetyki oraz logistyki pod względem rentowności i dynamiki rozwoju.

WĘGLOKOKS S.A. to silna marka zrzeszająca przedsiębiorstwa z sektora górniczego, hutniczego, energetycznego i logistycznego. To także największy w Polsce eksporter węgla energetycznego, operator logistyczny i handlowy. Wśród polskich i zagranicznych kontrahentów marka WĘGLOKOKS od 70 lat jest synonimem rzetelności i najwyższej jakości.

Przedsiębiorstwo powstało w 1951 roku jako Centrala Handlu Zagranicznego, zajmująca się głównie eksportem węgla kamiennego. Obecnie węgiel jest eksportowany głównie do krajów Unii Europejskiej, ale coraz silniej eksplorowane są rynki krajów Afryki Północnej i Azji Wschodniej. Działalność Firmy na rynku krajowym to przede wszystkim: handel produktami dla hutnictwa, dostawy magnetytu i flokulantów, materiałów dla górnictwa oraz handel biomasą i paliwami płynnymi dla przemysłu energetycznego.

WĘGLOKOKS S.A. stojący na czele prężnie działającej Grupy Kapitałowej, jest jedną z największych firm w województwie śląskim, która kładzie nacisk na innowacyjność i nowe technologie.

1. Handel zagraniczny

  • eksport węgla kamiennego energetycznego, sortowanego i koksowego;
  • import węgla, magnetytu oraz biomasy.
  • logistyka towarów z wykorzystaniem transportu morskiego, kolejowego, rzecznego i samochodowego.

2. Działalność na rynku krajowym

  • obrót handlowy produktami dla hutnictwa;
  • dostawy magnetytu i flokulantów oraz materiałów dla górnictwa;
  • obrót paliwami płynnymi dla przemysłu energetycznego;
  • sprzedaż węgla.

WAŻNE
DLA NAS
DATY

1951

31 grudnia, na podstawie aktu erekcyjnego, powstało przedsiębiorstwo państwowe o nazwie Centrala Handlu Zagranicznego „WĘGLOKOKS”.

1964

Od tego roku datuje się dynamiczny rozwój eksportu polskiego węgla, głównie za sprawą poszerzenia oferty handlowej Węglokoksu o węgiel koksujący z Rybnickiego Okręgu Węglowego.

1973

OPEC wstrzymuje handel ropą naftową z krajami popierającymi Izrael. W Stanach Zjednoczonych cena baryłki ropy skacze o 600%, a dla Węglokoksu przychodzą… „złote czasy”.

1979

Ilość węgla eksportowanego przez nas przekroczyła poziom 40 mln ton rocznie. W kolejnych latach dalej rosła osiągając rekordową wielkość 43 mln ton w roku 1981.

1981

W roku rekordowej sprzedaży węgla, zmieniliśmy siedzibę, przenosząc się do wież przy ul. Mickiewicza 29, zaprojektowanych przez Georga Grucića. Przez wiele lat były to najwyższe biurowce w Katowicach.

1993

Węglokoks został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Nadszedł trudny czas walki o utrzymanie pozycji rynkowej w nowych realiach. Kolejne lata udowodniły, że batalia ta została wygrana.

2011

Zaczęliśmy formowanie Grupy Kapitałowej, obejmując 96,99% udziałów w gliwickiej Hucie Łabędy. Tym samym rozpoczęła się budowa holdingu, połączonego łańcuchem wartości – jej przewidywane efekty otwierają przed nami zupełnie nowe perspektywy.

2016

Konsolidacja Grupy Kapitałowej Węglokoks, której główne pola działalności obejmują górnictwo, hutnictwo oraz energetykę.