Węgiel i paliwa

Departament Handlowy

Departament Sprzedaży prowadzi działalność w zakresie obrotu węglem kamiennym w dostawach poza granice Polski, jak i na rynku krajowym. Poza handlem węglem Departament realizuje również m.in. usługi przeładunkowe, przewozowe i składowe oraz kontrolno-pomiarowe na potrzeby WĘGLOKOKS S.A., Spółek należących do Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS oraz klientów zewnętrznych.

W skład Departamentu Handlowego wchodzą:

  • Dział Eksportu
  • Dział Sprzedaży Krajowej
  • Dział Zakupów
  • Dział Logistyki

Działalność Departamentu Handlowego

w zakresie obrotu węglem kamiennym obejmuje:

  • Kompleksową organizację zakupów węgla krajowego oraz węgla z importu,
  • Sprzedaż polskiego węgla na rynkach zagranicznych. W swojej ofercie handlowej WĘGLOKOKS S.A. posiada szeroką gamę węgla produkowanego przez polskie kopalnie należące do PGG S.A., JSW S.A. oraz WĘGLOKOKS Kraj S.A. Węgiel z Polski dostarczany jest przede wszystkim do odbiorców w krajach sąsiadujących (Czechy, Słowacja Niemcy) oraz do Austrii i na Węgry,
  • Sprzedaż polskiego oraz importowanego węgla na rynku krajowym,
  • Trading – sprzedaż węgla importowanego do odbiorców poza granicami kraju.

W realizacji dostaw węgla na eksport  WĘGLOKOKS S.A. korzysta z usług agencyjno-spedycyjnych spółek zagranicznych należących do Grupy Kapitałowej :

  • Polske uhli, a.s. – z siedzibą w Ostrawie – Republika Czeska,
  • Polkarbon GmbH – z siedzibą w Wiedniu – Austria.

Dział Logistyki

 

poprzez swoją wydzieloną komórkę ds. kontroli jakości, kompleksowo sprawuje nadzór nad jakością towarów będących przedmiotem oferty Spółki WĘGLOKOKS S.A. (ustalanie warunków jakościowych dostaw, współpraca z niezależnymi laboratoriami, prowadzenie rozliczeń jakościowych).

Dowiedz się więcej

 

 

Skontaktuj
się z nami

Zapraszamy do współpracy – skontaktuj się z nami, aby poznać więcej szczegółów oferty.