Skontaktuj się z nami

Siedziba
spółki

Węglokoks S.A.
ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice

32 258 24 31 fax: 32 251 54 53 info@weglokoks.com.pl

NIP: 634 00 17 095
REGON: 271883564
KRS: 0000095342
BDO: 000536676

Współpraca
i sprzedaż

Departament Współpracy z Przemysłem
Departament Handlowy

SEKRETARIATY

SEKRETARIAT PREZESA ZARZĄDU
+48 32 207 29 93
b.trzcionka@weglokoks.com.pl
SEKRETARIAT WICEPREZESA ZARZĄDU
DS. FINANSOWYCH
+48 32 207 29 93
b.trzcionka@weglokoks.com.pl
SEKRETARIAT WICEPREZESA ZARZĄDU
DS. HANDLOWYCH
+48 32 207 31 11
a.ciach@weglokoks.com.pl
SEKRETARIAT WICEPREZESA ZARZĄDU
DS. GRUPY KAPITAŁOWEJ
+48 32 207 31 11
a.ciach@weglokoks.com.pl