Rynek obrotu węglem

 

Finalnymi odbiorcami polskiego węgla są elektrownie, ciepłownie, koksownie, cementownie, cukrownie i inne zakłady przemysłowe, a także dystrybutorzy sortowanego węgla opałowego. Najważniejszym rynkiem zbytu są obecnie kraje Unii Europejskiej, lecz węgiel eksportowany przez Węglokoks trafia również poza Europę, np. do Maroka czy Egiptu.

Działania marketingowe, zawieranie transakcji i realizacja zobowiązań kontraktowych, odbywa się przy współudziale zagranicznych spółek Węglokoksu, które świadczą na naszą rzecz usługi agencyjne. Tak wypracowany model sprzedaży, w połączeniu z dobrze zorganizowaną logistyką, gwarantuje sprawną obsługę kontrahentów i terminową realizację dostaw.

 

Kontakt >>