Dla mediów

23.04.2021

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Produkcji Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o Uchwałę nr 59/IX/2021 Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. (dalej również jako „Spółka” o ile kontekst nie wymaga inaczej) z dnia 22.04.2021 r. w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Produkcji HUTY ŁABĘDY S.A., IX kadencji.

Rzecznik
prasowy

Jarosław Latacz
+48 32 207 20 70 785 001 899
j.latacz@weglokoks.com.pl

Teczka
prasowa

Fakty i liczby 137,97 KB | jpeg Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Górnictwo 4,99 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Energetyka 2,65 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Hutnictwo 4,13 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Logistyka 2,85 MB | zip Pobierz plik Identyfikacja wizualna - logo 83,23 KB | pdf Pobierz plik Zasady stosowania logo 1,24 MB | pdf Pobierz plik