Dla mediów

21.06.2022

Nowy zarząd Węglokoksu w dotychczasowym składzie.

Rada Nadzorcza Węglokoks S.A. na swoim posiedzeniu 20 czerwca wybrała zarząd nowej, wspólnej XI kadencji. Prezesem Zarządu pozostał Tomasz Heryszek, dla którego jest to druga kadencja w fotelu prezesa, a trzecia w zarządzie Spółki. Wiceprezesem ds. handlowych pozostał Sławomir Brzeziński, Wiceprezesem ds. Finansowych Łukasz Śmigasiewicz, a Wiceprezesem ds. Grupy Kapitałowej Marek Akciński, który także będzie kontynuował pracę na stanowisku.

Węglokoks SA jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej, na którą składają się spółki z branży energetyki i ciepłownictwa, górnictwa, hutnictwa oraz logistyki. W zeszłym roku Spółka wygenerowała 92 mln zysku operacyjnego i 94 mln wyniku EBITDA przy 2,1 mld zł przychodów, z kolei skonsolidowane przychody całej Grupy Węglokoksu w 2021 roku wyniosły 3,6 miliarda złotych, 200 milionów zysku operacyjnego i 380 mln zysku EBITDA.

Po pięciu miesiącach 2022 roku Węglokoks jednostkowo wypracował 1,4 miliarda przychodów i 103 miliony zysku brutto.

W ostatnich trzech latach oprócz podstawowej działalności Węglokoks odpowiadał między innymi za budowę i utrzymanie covidowego szpitala tymczasowego na lotnisku w Pyrzowicach oraz realizację kontraktu na stalowe przęsła i zapewnienie ponad 50 tysięcy ton stali na zaporę na granicy z Białorusią. Spółka chętnie angażuje się też w działalność charytatywną. W pierwszych dniach pandemii Węglokoks udzielił pomocy m.in. na rzecz szpitali i służb publicznych o wartości ponad 1,5 miliona złotych, z kolei już w pierwszym tygodniu wojny w Ukrainie, wspólnie z Caritasem i Górnośląskim Centrum Medycznym spółka dostarczyła do szpitali we Lwowie i okolicach środki medyczne o wartości ponad miliona złotych. Węglokoks wspiera również wiele inicjatyw o charakterze historycznym, kulturalnym, edukacyjnym i sportowym.

Rzecznik
prasowy

Jarosław Latacz
+48 32 207 20 70 785 001 899
j.latacz@weglokoks.com.pl

Teczka
prasowa

Fakty i liczby 137,97 KB | jpeg Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Górnictwo 4,99 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Energetyka 2,65 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Hutnictwo 4,13 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Logistyka 2,85 MB | zip Pobierz plik Identyfikacja wizualna - logo 83,23 KB | pdf Pobierz plik Zasady stosowania logo 1,24 MB | pdf Pobierz plik