Dla mediów

08.11.2019

Adam Gorszanów nowym członkiem Zarządu WĘGLOKOKS S.A.

Adam Gorszanów nowym członkiem Zarządu WĘGLOKOKS S.A.

Rada Nadzorcza Węglokoksu S.A. ogłosiła wyniki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wiceprezesa Węglokoksu S.A. ds. Grupy Kapitałowej. Objął je z dniem 8.11. 2019 r. Adam Gorszanów.

Adam Gorszanów to absolwent Uniwersytetu Śląskiego oraz szeregu studiów podyplomowych, w tym MBA z zakresu zarządzania i finansów przedsiębiorstw. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w organach firm, instytucji publicznych oraz organizacji gospodarczych.

Przez większość swojego życia zawodowego związany z obszarem dystrybucji w sektorze krajowego górnictwa węgla kamiennego. Utworzył oraz kierował w latach 2012-2017 Izbą Gospodarczą Sprzedawców Polskiego Węgla, prowadząc tam aktywną działalność związaną z promocją polskiego węgla, ochroną rynku polskiego górnictwa przed nieuczciwym importem oraz wdrażaniem technologii ograniczających środowiskowe skutki wykorzystywania paliw stałych w ciepłownictwie. Czynnie uczestniczył w procesach związanych z transformacją społeczno-gospodarczą i rozwojem województwa śląskiego.

W latach 2016-2018 był Prezesem Zarządu Grupy Kapitałowej CZH S.A. (wcześniej Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.), skupiającej szereg przedsiębiorstw, w tym podmiotów związanych z dystrybucją i przetwórstwem hutniczym. Zajmował się również komercjalizacją prac i współpracą z przemysłem w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie.

Rzecznik
prasowy

Jarosław Latacz
+48 32 207 20 70 785 001 899
j.latacz@weglokoks.com.pl

Teczka
prasowa

Fakty i liczby 137,97 KB | jpeg Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Górnictwo 4,99 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Energetyka 2,65 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Hutnictwo 4,13 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Logistyka 2,85 MB | zip Pobierz plik Identyfikacja wizualna - logo 83,23 KB | pdf Pobierz plik Zasady stosowania logo 1,24 MB | pdf Pobierz plik