Polityka Surowcowa Polski – głos Węglokoksu

 

image1

 

Pierwszemu filarowi, czyli zapotrzebowaniu gospodarki krajowej na surowce, poświęcone było spotkanie konsultacyjne w ramach wsparcia działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017-2018 . Konsultacje przedstawicieli rządu z naukowcami, reprezentantami samorządu terytorialnego oraz firm związanych z branżą wydobywczą, w tym Spółek Skarbu Państwa, odbyły się w Krakowie, w siedzibie Państwowego Instytutu Badawczego. Głos w dyskusji zabrał także Sławomir Obidziński, prezes WĘGLOKOKS S.A., który wziął udział w jednym z paneli eksperckich.

 

Jak podkreślił Główny Geolog Kraju Mariusz Orion Jędrysek surowce takie jak węgiel kamienny i brunatny, siarka, ropa czy gaz powinny być źródłem bogactwa polskich regionów i właśnie konsultacjom z samorządami i ekspertami poświęcone będą spotkania w całej Polsce, których zwieńczeniem będzie konferencja podsumowująca w Warszawie, zaplanowana na 11 lipca 2018 r.

Projekt PSP stanowi podstawę do podjęcia dalszych prac nad polityką surowcową państwa. Zawiera plan działań niezbędnych do świadomego oddziaływania na gospodarkę narodową – na jej dynamikę, strukturę i funkcjonowanie, na stosunki ekonomiczne w państwie oraz na jego relacje gospodarcze z zagranicą. PSP ma stworzyć narzędzia, które pozwolą skutecznie prognozować zjawiska ekonomiczne i umożliwią elastyczną reakcję państwa na nagłe zmiany na światowym rynku surowców. Realizacja polityki surowcowej ma służyć racjonalnemu gospodarowaniu zasobami kopalin i surowców, a także wyznaczaniu kierunków badań i inwestycji.

- Każdy surowiec ma swój czas. Trzeba korzystać z tych surowców, które się ma wtedy, kiedy jest na nie największe zapotrzebowanie. Przewidywanie to jeden z celów polityki surowcowej państwa, podobnie jak obniżenie ryzyka inwestycyjnego w tym obszarze - mówił Jędrysek.

media