Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o Uchwałę nr 59/IX/2021 Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. (dalej również jako „Spółka” o ile kontekst nie wymaga inaczej) z dnia 22.04.2021 r. w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Produkcji HUTY ŁABĘDY S.A., IX kadencji.

1. HL postepowanie kwalifikacyjne Wiceprezes ds. Handlu i Produkcji.pdf

media