Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Produkcji w Zarządzie spółki "Huta Pokój Profile" Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

1. HPP_Ogłoszenie_Wiceprezes_ds_Handlu_i_Produkcji.pdf

media