19 wypakowanych po brzegi kartonów z prezentami - buty, ubrania, jedzenie, środki czystości, zabawki, upominki i nowa lodówka - to wszystko trafiło do 8-osobowej rodziny z Katowic wywołując ogromną radość i łzy wzruszenia. Dary udało się zebrać dzięki inicjatywie i ogromnym zaangażowaniu Forum Młodych RiG w Katowicach i pracowników Węglokoksu S.A. Serdecznie dziękujemy za szczodrość i wielkie serce! 

 

 

 

 

 

media