W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się konferencja Górnictwo 2019. Otworzyło ją wystąpienie Adama Gawędy, wiceministra aktywów państwowych, pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji węgla kamiennego. W dyskusji otwierającej konferencję udział wziął prezes Węglokoksu S.A. Tomasz Heryszek.

 

Głównymi tematami konferencji są zmiany zachodzące wewnątrz sektora i nowe uwarunkowania zewnętrzne. Wzięli w niej udział przedstawiciele spółek górniczych, producenci maszyn i urządzeń, dostawcy specjalistycznych usług, eksperci i naukowcy, specjaliści w dziedzinie zagospodarowania terenów poprzemysłowych, a także przedstawiciele władz krajowych i samorządowych i europarlamentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

media