Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS S.A.

 

treść ogłoszenia

media