Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas wystąpienia wprowadzającego podczas panelu "Górnictwo". 

 

 

W dyskusji o górnictwie Węglokoks reprezentował Tomasz Heryszek, wiceprezes ds. handlowych. 

Na skutek „histerii importowej” na polskim rynku jest obecnie co najmniej 8 mln ton węgla energetycznego za dużo w stosunku do zapotrzebowania odbiorców. Wielkość importu węgla w kolejnych latach zmaleje. Ten wygenerowany import w dużej mierze dotyczył rynku spekulacyjnego . Można powiedzieć, że dziś na rynku jest co najmniej o 8 mln ton za dużo węgla importowanego versus to, co - wedle mojej wiedzy - zostało podpisane i sfinalizowane z odbiorcami przez podmioty na rynku polskim - mówił prezes Heryszek

 

 

Czesław Żąbiński, prezes Huty Łabędy podczas panelu "Hutnictwo".

 

W dyskusji pt. "Porty morskie" udział wziął prezes InterBalt Artur Warsocki.

 

 

Zarząd Węglokoksu Kraj przy stoisku Grupy Kapitałowej Węglokoks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

media