WĘGLOKOKS S.A. 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29 ogłasza konkurs na usługi doradcze wykonania wyceny majątku nieruchomego Huty Pokój

 

Treść ogłoszenia

 

Zaktualizowane wykazy składników majątku nieruchomego Huty Pokój S.A. podlegających wycenie w postępowaniu

 

Pytania do SIWZ.09.08.2019

 

 

 

 

 

 

media