Węglokoks S.A. 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000 95342, kapitał zakładowy 558 818 830 zł (opłacony w całości)

 

ogłasza

 

przetarg pisemny dwustopniowy w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i wdrożenie w WĘGLOKOKS S.A. systemu informatycznego klasy ERP, zwanego dalej „Systemem”, obejmującego instalację Systemu na posiadanej przez Zamawiającego infrastrukturze sprzętowej, dostawę niezbędnego oprogramowania, szkolenia użytkowników i administratorów oraz świadczenie serwisu utrzymaniowego i usług rozwoju.

 

Pliki do pobrania:

 

1. Ogłoszenie o Zamówieniu
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4

Odpowiedzi na pytania:

 

1. 20181220_WGK_ERP_Odpowiedzi_na_pytania_Oferentow.docx

2. 20190102 WGK ERP Odpowiedzi na pytania Oferentów - 2.docx

3. 20190109_WGK_ERP_Odpowiedzi na pytania Oferentów.docx

 

media