Nowe rozdanie w górnictwie

Kongres Nowego Przemysłu w Katowicach

 

6

 

O skutecznych działaniach restrukturyzacyjnych, aktualnej sytuacji w sektorze węgla kamiennego, ale także o innowacjach i przyszłości polskiego górnictwa rozmawiano w Katowicach podczas Kongresu Nowy Przemysł EXPO (26-28.09.2018 r.), który organizowany był w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

 

 Główny panel sektora górniczego rozpoczął wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który podsumował procesy restrukturyzacyjne w górnictwie, przedstawiając główne elementy "Sprawozdania pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji węgla kamiennego".

- To dobra okazja, by przypomnieć, że sektor górniczy jest dziś w zupełnie innym miejscu niż jeszcze 3 lata temu. Patrząc na to jak wygląda polskie górnictwo, a od czego wychodziliśmy i co udało się osiągnąć, to możemy być dumni z efektów podjętych działań. Od pewnego czasu mówimy o zarządzaniu, inwestycjach, innowacjach, wyzwaniach, a nie o ratowaniu sytuacji w sektorze – powiedział minister Tobiszowski.

 

1

 

Potwierdzeniem tych słów były wystąpienia prezesów spółek górniczych oraz szefów instytutów badawczych. Informacje o Grupie Kapitałowej Węglokoks przedstawił prezes Węglokoksu Sławomir Obidziński.

- Naszym strategicznym celem jest zabezpieczenie potrzeb klientów w zakresie dostaw węgla w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju. Tak długo, jak polskie górnictwo nie odbuduje mocy produkcyjnych, import węgla będzie. A skoro tak, to nie ma żadnych powodów, żeby Węglokoks się tym nie zajmował. Tym bardziej, że jesteśmy spółką, na którą wszyscy liczą, że zadbamy o bezpieczeństwo energetyczne polskich elektrowni w przypadku deficytu węgla energetycznego na polskim rynku, i zapewnimy dostawy z importu. – zadeklarował prezes Obidziński.

 

DSC 1097

 

Kopalnia 4.0

Podczas drugiego panelu górniczego dyskutowano o kwestiach związanych z nowoczesną kopalnią. W wstępie do panelu zwrócono uwagę na niski, w porównaniu do innych gałęzi przemysłowych, wskaźnik wykorzystania maszyn w trakcie wydobycia oraz na światowe rozwiązania górnictwa 4.0, które wiążą się m.in. z: cyfrową lokalizacją pracowników i maszyn, zdalnym sterowaniem maszynami i autonomicznymi urządzeniami, skuteczniejszym monitorowaniem systemu wentylacji oraz utrzymaniem sprzętu dzięki wirtualnemu podglądowi w czasie rzeczywistym.

                W panelu, w którym udział wzięli przedstawiciele takich firm jak: JSW, LW Bogdanka, PGG, oraz ABB, głos zabrał prezes Węglokoksu Kraj – Grzegorz Wacławek.

– Narzędzia cyfrowe postrzegamy jako te, które niewątpliwie pomagają zmieniać modele biznesowe w zarządzaniu kopalnią. Digitalizacja zakładu pozwoli przede wszystkim zminimalizować skutki awarii
i przestojów. Szybka informacja, precyzyjna analiza danych, pozwala na podejmowanie szybkich decyzji, minimalizowanie strat, ryzyka, co prowadzi do poprawienia efektywności produkcyjnej oraz zmniejszania energochłonności maszyn, ich zużywania – mówił prezes Wacławek.

 

DSC 1017

fot

4

fot

5

fot

 

DSC 1101

fot

DSC 1110

 

fot

media