27 lipca Zwyczajne Walne Zgromadzenie WĘGLOKOKS S.A. powołało Radę Nadzorczą X kadencji.

 

W jej skład weszli:

 

Anna Margis

Robert Tomanek

Adam Borkowski

Daniel Kozłowski

Bolesław Bliźniak       

media