Składamy serdeczne gratulacje Panu Jarosławowi Grzesikowi z okazji wyboru na przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. O wysokich kompetencjach i zaangażowaniu świadczy fakt, że delegaci dokonali wyboru jednogłośnie. Warte podkreślenia jest to, że Pan Jarosław Grzesik jest pracownikiem oraz przewodniczącym komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w należącej do GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS kopalni „Bobrek-Piekary”. Współpraca na tej płaszczyźnie zawsze była merytoryczna i opierała się na partnerstwie oraz wspólnej trosce o przyszłość firmy i pracowników. Panu przewodniczącemu życzymy wielu sukcesów w dalszej karierze zawodowej, jak również wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

                                   

                      Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy WĘGLOKOKS S.A.

media