Postępowania kwalifikacyjne odbędą się w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. z dnia 18 maja 2018 r.

Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

  1. Prezesa Zarządu,
  2. Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Produkcji,
  3. Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych,
  4. Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju i Nadzoru Właścicielskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

media