Pierwszego dnia X. Europejskiego Kongresu Gospodarczego stoisko Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS tętniło życiem. Zarząd Spółki gościł ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, wiceministrów Grzegorza Tobiszowskiego oraz Michała Kurtykę, a także wielu znamienitych przedstawicieli parlamentu, świata biznesu, polityki i nauki. 

 

 

 

 

 

 

W kolejnych dniach zapraszamy na panele dyskusyjne, w których udział wezmą czlonkowie zarządów spółek Grupy Kapitałowej.

 

15 maja 2018 r. | 9.30-11.00 | Sala Konferencyjna 24
Czas kogeneracji i nowoczesnego ciepłownictwa


Jacek Boroń, prezes zarządu Węglokoks Energia

16 maja 2018 r. | 11.30-13.00 | Sala Balowa C


Europejskie hutnictwo pod presją
Krzysztof Mikuła, wiceprezes zarządu ds. grupy kapitałowej Węglokoks S.A.


16 maja 2018 r. | 9.30-11.00 | Sala Audytoryjna
Polski węgiel – perspektywa 2030
Sławomir Obidziński, prezes zarządu Węglokoks S.A.


15 maja 2018 r. | 13.30-15.00 | Sala Konferencyjna 7
Porty morskie
Artur Warsocki, prezes zarządu Inter Balt Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

media