DSC0821

Na zdjęciu od lewej: Sławomir Obidziński - prezes WĘGLOKOKS S.A., prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk - JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Tomasz Heryszek - wiceprezes ds. handlowych WĘGLOKOKS S.A.

 

Realizacja wspólnych innowacyjnych projektów badawczych o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, organizacja staży dla najlepszych studentów i absolwentów Uczelni, ale przede wszystkim transfer wiedzy między nauką a biznesem – to główne założenia podpisanej dziś w Katowicach umowy o współpracy pomiędzy WĘGLOKOKS S.A. a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

 

– Chcielibyśmy, aby polska myśl naukowa aktywnie wspierała dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej Węglokoks, której fundament stanowią dziś cztery obszary: górnictwo, hutnictwo, energetyka oraz logistyka. Zależy nam na udanej współpracy z czołowymi uczelniami w regionie, czego dowodem jest m.in. podpisana dzisiaj umowa – mówi Sławomir Obidziński, prezes Węglokoksu.

 

Jej zakres obejmuje realizowanie wspólnych innowacyjnych projektów badawczych i wdrożeniowych, w tym badań i analiz w zakresie nowych technologii w przemyśle węglowym, hutniczym i energetycznym, a także propagowanie idei transferu wiedzy do środowiska gospodarczego. We współpracę zaangażowane będą wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS. Przedstawiciele spółek konsultować będą m.in. programy kształcenia oraz tematykę prac dyplomowych. Dla Grupy Kapitałowej to doskonała okazja do promowanie postaw przedsiębiorczości w środowisku akademickim, a także angażowania wykwalifikowanej kadry firmy w prowadzenie zajęć ze studentami.

 

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego otrzymają z kolei możliwość praktycznej nauki i rozwoju w rzeczywistym otoczeniu biznesowym, dzięki organizowanym praktykom oraz stażom, co pozwoli im w przyszłości lepiej sprostać wymaganiom dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Z kolei wspólnie opracowane i wdrożone innowacje pozwolą spółkom Grupy Kapitałowej Węglokoks na rozwój i stałe poprawianie konkurencyjności.

 

 DSC0820

 

 

 DSC0775

O szczegółach zawartej umowy informuje Grzegorz Bącal - kierownik ds. projektów strategicznych w WĘGLOKOKS S.A.

 

 DSC0787

 

 

 DSC0738

 

 

 DSC0800

 

 

 

 DSC0811

 

 

 DSC0745

 

 

 

 

 

 

 

media