KOMUNIKAT ZE STRONY MINISTERSTWA ENERGII

 

Świadczenia z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla osobom uprawnionym będą przekazywane bez dodatkowych opłat. Jakiekolwiek płatne usługi, proponowane przez firmy i kancelarie prawne w tym zakresie, są bezpodstawne i nie stanowią warunku koniecznego do otrzymania świadczenia.

 

Jednocześnie informujemy, że projekt Ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla  został przyjęty 12 października 2017 r. przez Sejm i skierowany do prac w Senacie.

 

Aby otrzymać rekompensatę uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek. Informacje o szczegółach zostaną przekazane niezwłocznie po uchwaleniu ustawy przez Senat i podpisaniu jej przez Prezydenta RP. Formularze będzie można pobrać ze stron internetowych m.in. Ministerstwa Energii oraz spółek górniczych. Zostaną też opublikowane w prasie lokalnej i regionalnej.

media