Szanowni Państwo,


Koleżanki i Koledzy wieży A i B
oraz Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS:


WĘGLOKOKS ENERGIA, WĘGLOKOKS KRAJ, BIURO CENTRUM, HUTA POKÓJ SA, HUTA ŁABĘDY SA.


W dniu dzisiejszym inaugurujemy Akcję: ZAKRĘĆ się na POMOC.


Biuro Rzecznika Prasowego i Komunikacji Wewnętrznej WĘGLOKOKS SA,
zachęca do zbierania nakrętek z tworzyw sztucznych na rzecz wspierania działalności Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach, przy ul. Milowickiej 1b oraz zakupu sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób dla podopiecznych tego schroniska.

W celu realizacji Akcji, rozstawiliśmy pojemniki na nakrętki na każdym piętrze biurowca Węglokoksu oraz na stołówce. Pudełka, do których zbierane będą nakrętki zostały wykonane we własnym zakresie przez Biuro Rzecznika Prasowego i Komunikacji Wewnętrznej WĘGLOKOKS SA, z kartonów z odzysku, obrandowanych logo firmy.

Działania dodatkowe, w późniejszym terminie, wspierające schronisko będą polegać na ogłoszeniu dobrowolnej zbiórki przedmiotów niezbędnych (takich jak koce, pledy, materiały izolacyjne do budowy pomieszczeń - bud i wybiegów), dla zapewnienia godziwych warunków pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt.

Prosimy o aktywny udział w Akcji.


Zbierajmy - Pomagajmy – tak mało nas to kosztuje!!!

 nakrec sie na pomoc

media