DYREKTOR DS. ZARZĄDZANIA
KAPITAŁEM LUDZKIM

Krzysztof Hus

T: +48 32 207 32 27
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DZIAŁ POLITYKI PERSONALNEJ GRUPY
Kierownik:
Dominika Hawrylik

T: +48 32 207 32 43
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Węglokoks S.A.
ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice
fax 32 251 54 53
info@weglokoks.com.pl
NIP: 634 00 17 095
REGON: 271883564
KRS 0000095342

media