DYREKTOR DS. RYNKÓW
ZAGRANICZNYCH

Adrian Gwiżdż

T: +48 32 207 32 09
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z-CA DYREKTORA DS. RYNKÓW
ZAGRANICZNYCH

Kierownik Działu Morskiego
Grzegorz Żmuda

T: +48 32 207 26 69
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DZIAŁ LĄDOWY
Kierownik
Aldona Wróbel-Wilkosz

T: +48 32 207 32 13
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DZIAŁ NIEMIECKI
Główny Specjalista
Joanna Zielińska

T: +48 32 207 32 00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DZIAŁ ZAKUPÓW WĘGLA
Kierownik
Jerzy Polok

T: +48 32 207 31 71
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DZIAŁ OBROTU PALIWAMI STAŁYMI
Kierownik
Piotr Nowak

T: +48 32 207 32 56
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Węglokoks S.A.
ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice
fax 32 251 54 53
info@weglokoks.com.pl
NIP: 634 00 17 095
REGON: 271883564
KRS 0000095342

media