DYREKTOR DS. RYNKU KRAJOWEGO
Marek Bar
T: +48 32 207 31 53
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DZIAŁ WSPÓŁPRACY 
Z GÓRNICTWEM

Kierownik
Wojciech Imiołek

T: +48 32 207 26 31
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DZIAŁ ZAKUPU MATERIAŁÓW
WSADOWYCH

Kierownik
Barbara Delkowska

T: +48 32 207 32 14
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DZIAŁ PROJEKTÓW
REORGANIZACYJNYCH GK
Kierownik
Michał Żydek

T: +48 32 207 29 86
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Węglokoks S.A.
ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice
fax 32 251 54 53
info@weglokoks.com.pl
NIP: 634 00 17 095
REGON: 271883564
KRS 0000095342

media