Naszą misją jest...

...budowanie trwałych wartości dla Kontrahentów i Akcjonariuszy, w oparciu o najlepsze praktyki, poprzez zdywersyfikowany i zrównoważony rozwój, obejmujący wszystkie sfery obecnej i przyszłej działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej, w formule nowoczesnej, optymalnie zarządzanej i logicznie uporządkowanej Grupy Kapitałowej, zorientowanej na konsekwentną realizację celów określonych w strategii.

 

Mamy jasno zarysowaną wizję...

...przyszłości, w której górnictwo, hutnictwo i energetyka odgrywać będzie kluczową rolę w dalszym rozwoju polskiej gospodarki. WĘGLOKOKS S.A. utrzyma pozycję wiodącego eksportera polskiego węgla, uczestnicząc aktywnie w procesie restrukturyzacji branży górniczej, bezpośrednio angażując się w wydobycie i przeróbkę węgla, a także rozwój hutnictwa i energetyki cieplnej.

media