The use of analytical and marketing cookies requires your consent, which can be expressed by clicking “Accept”. If you do not want to consent to the use of certain categories of cookies by us and our partners, please select the “Manage Cookies” option and decide on your preferences. You can withdraw your consent at any time by changing your cookie preferences.

 

Cookie Policy

Below you can manage your preferences regarding our and our partners’ use of cookies.

Necessary and functional cookies
Always active
More details:Cookie Policy

Magazyny energii

Magazyny energii

Dział Rynków Przemysłowych WĘGLOKOKS S.A. rozwija ofertę w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych, głównie w dziedzinie magazynowania energii.

We współpracy z polskim producentem oferujemy akumulatorowe systemy magazynowania energii (zarówno wysokonapięciowe do zastosowań przemysłowych, jak i niskonapięciowe do zastosowań w gospodarstwach domowych), w tym zintegrowane z fotowoltaiką i innymi odnawialnymi źródłami energii.

Podstawę do produkcji magazynów energii stanowią ogniwa energetyczne uznanego producenta światowego, których jesteśmy bezpośrednim importerem.

Najważniejsze korzyści z zastosowania przemysłowych magazynów energii, to:

  • stabilizacja pracy sieci elektroenergetycznych,
  • spłaszczenie krzywej zapotrzebowania na moc (obniżenie kosztów lub brak konieczności inwestycji w zwiększenie mocy przyłączeniowej),
  • zwiększenie autokonsumpcji energii produkowanej z OZE,
  • zapewnienie większej niezależności i bezpieczeństwa energetycznego (wykorzystanie energii zgromadzonej w magazynie w okresach przerw w dostawach energii).

Skontaktuj
się z nami

Zapraszamy do współpracy – skontaktuj się z nami, aby poznać więcej szczegółów oferty.