Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka prywatności

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka prywatności

Dla mediów

17.03.2023

OŚWIADCZENIE ZARZĄDÓW WĘGLOKOKS S.A. i WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

W odniesieniu do wywiadu udzielonego przez Pana Borysa Budkę, wyemitowanego w programie telewizji Polsat „Gość Wydarzeń – Borys Budka i Grzegorz Małecki” w dniu 16 marca 2023 roku, żądamy sprostowania nieprawdziwych informacji podanych przez Pana Borysa Budkę, a dotyczących sytuacji finansowej kopalni KWK Bobrek.

Jak podał gość programu – Pan Borys Budka – kopalnia KWK Bobrek przeznaczona przez Partię Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku do likwidacji znalazła się w państwowej spółce – Węglokoks. W czasach rządów Partii Prawo i Sprawiedliwość pogorszyły się wyniki kopalni Bobrek, zaś nieudolność w zarządzaniu nią spowodowała że ma zostać przeznaczona do zamknięcia do roku 2030.

Prostując fałszywe informacje, godzące w dobre imię spółek z Grupy Kapitałowej Węglokoks, informujemy oraz przypominamy, że:

W roku 2015 to rząd Platformy Obywatelskiej, na czele którego stała Ewa Kopacz (w którym funkcję Ministra Sprawiedliwości sprawował Pan Borys Budka) przygotował projekt systemowego rozwiązania, w ramach którego przeznaczył szereg polskich kopalń do wygaszenia – w tym m.in. kopalnię KWK Bobrek. Projekt przyjętych rządowych założeń wywołał falę protestów wśród mieszkańców Śląska – zarówno górników, ich rodzin jak i Organizacji Związkowych. To na skutek podjętych akcji protestacyjnych społecznych KWK Bobrek nie została przez rząd Platformy Obywatelskiej zamknięta. Uratowana przez mieszkańców Śląska przed likwidacją kopalnia Bobrek trafiła do nowoutworzonej spółki Węglokoks Kraj S.A. w ramach Grupy Kapitałowej Węglokoks.

Po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach pod koniec 2015 roku, kopalnia Bobrek przechodziła restrukturyzację, dzięki czemu już od 2016 roku aż do dziś, Kopalnia jest nie tylko największym pracodawcą w Bytomiu, ale corocznie generuje zyski ze swojej działalności! Jest też jedną z najlepszych pod względem efektywności kopalń w Polsce, zaś sama Spółka Węglokoks Kraj S.A. co roku honorowana jest nagrodami gospodarczymi m.in.:

– I miejsce w rankingu miesięcznika Forbes – Diamenty Forbesa 2017 w kategorii firm o poziomie przychodów powyżej 250 mln PLN w województwie śląskim,·

–  II miejsce w rankingu miesięcznika Forbes – Diamenty Forbesa 2019 w kategorii firm o poziomie przychodów powyżej 250 mln PLN w województwie śląskim,·

Kłamstwem jest również stwierdzenie Pana Posła Borysa Budki, że kopalnia Bobrek została przeznaczona do likwidacji w 2030 roku. W Umowie Społecznej istnieje bowiem zapis gwarantujący nieprzerwaną pracę kopalni aż do 2040 roku, czyli do momentu całkowitego wyczerpania złoża węgla kamiennego.

Mając na uwadze kłamliwe informacje przekazane publicznie przez Pana Borysa Budkę, naruszające dobre imię spółek z GK Węglokoks oraz ich organów zarządzających, żądamy od Pana Borysa Budki niezwłocznego (w terminie nie dłuższym niż 7 dni) złożenia oświadczenia – przeprosin o następującej treści „ W trakcie wywiadu wyemitowanego w telewizji Polsat w dniu 16 marca 2023 roku, podczas programu „Gość Wydarzeń” naruszyłem dobra osobiste spółek Węglokoks Kraj S.A., Węglokoks S.A. oraz organów zarządzających tymi podmiotami poprzez podanie niezgodnych z prawdą informacji o kopalni Bobrek. Niniejszym wyrażam głębokie ubolewanie i przepraszam zarządzających spółkami Węglokoks Kraj S.A. właściciela kopalni Bobrek oraz Węglokoks S.A. za: naruszenie ich dóbr osobistych oraz dóbr osobistych zarządzanych przez nich spółek jak i za krzywdę wyrządzoną kłamliwymi stwierdzeniami oraz podważanie wiarygodności Węglokoks Kraj S.A. oraz Węglokoks S.A. wobec opinii publicznej oraz wobec ich kontrahentów.

Rzecznik
prasowy

Jarosław Latacz
+48 32 207 20 70 785 001 899
j.latacz@weglokoks.com.pl

Teczka
prasowa

Fakty i liczby 137,97 KB | jpeg Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Górnictwo 4,99 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Energetyka 2,65 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Hutnictwo 4,13 MB | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Logistyka 2,85 MB | zip Pobierz plik Identyfikacja wizualna - logo 83,23 KB | pdf Pobierz plik Zasady stosowania logo 1,24 MB | pdf Pobierz plik