Magazyny energii

Magazyny energii

Dział Rynków Przemysłowych WĘGLOKOKS S.A. rozwija ofertę w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych, głównie w dziedzinie magazynowania energii.

We współpracy z polskim producentem oferujemy akumulatorowe systemy magazynowania energii (zarówno wysokonapięciowe do zastosowań przemysłowych, jak i niskonapięciowe do zastosowań w gospodarstwach domowych), w tym zintegrowane z fotowoltaiką i innymi odnawialnymi źródłami energii.

Podstawę do produkcji magazynów energii stanowią ogniwa energetyczne uznanego producenta światowego, których jesteśmy bezpośrednim importerem.

Najważniejsze korzyści z zastosowania przemysłowych magazynów energii, to:

  • stabilizacja pracy sieci elektroenergetycznych,
  • spłaszczenie krzywej zapotrzebowania na moc (obniżenie kosztów lub brak konieczności inwestycji w zwiększenie mocy przyłączeniowej),
  • zwiększenie autokonsumpcji energii produkowanej z OZE,
  • zapewnienie większej niezależności i bezpieczeństwa energetycznego (wykorzystanie energii zgromadzonej w magazynie w okresach przerw w dostawach energii).

Skontaktuj
się z nami

Zapraszamy do współpracy – skontaktuj się z nami, aby poznać więcej szczegółów oferty.