Społeczna odpowiedzialność biznesu w WĘGLOKOKS S.A.

WĘGLOKOKS S.A. jest największym polskim eksporterem węgla, obecnym na rynkach światowych od ponad 65 lat. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm w branży i czołowe przedsiębiorstwo w województwie śląskim doskonale rozumie ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR – Corporate Social Responsibility) i od lat realizuje działania z nią związane. Współcześnie gospodarka światowa wymaga od przedsiębiorstw, by działały wszechstronnie i elastycznie, a ich rozwój nie ograniczał się jedynie do osiągania celów ekonomicznych. Dlatego misją WĘGLOKOKS S.A. jest zapewnienie wysokiej staranności i dbałości w działaniach firmy na każdym jej szczeblu, to jest m.in. w: usługach, handlu, produkcji, z uwzględnieniem dialogu ze społecznością lokalną oraz troską o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój.

Działania CSR WĘGLOKOKS S.A. przejawiają się m.in. w:

  • - podejmowaniu różnych działań związanych z pomocą dla społeczności lokalnej i regionalnej,
  • - dofinansowywaniu organizacji i sprawowaniu patronatu nad ich działalnością,
  • - działaniu na rzecz pożytku publicznego np.: wspieraniu rozwoju kultury i pielęgnowaniu tradycji regionalnej,
  • - stałej współpracy z administracją rządową, samorządową, organizacjami, stowarzyszeniami i nieformalne grupy społeczności lokalnej,
  • - zaangażowaniu i rozwoju społeczności lokalnej poprzez tworzenie miejsc pracy, edukację dzieci, młodzieży i dorosłych, pobudzaniu ich aktywności fizycznej,
    wspieraniu nauki i kształceniu specjalistów branży górniczej, hutniczej i energetycznej,
  • - ogólnie rozumianych działaniach charytatywno-filantropijnych nakierowanych na obszary tematyczne powiązane z górnictwem, hutnictwem czy energetyką,
  • - dbałości o środowisko naturalne.

media