WĘGLOKOKS S.A. jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm w branży i czołowym przedsiębiorstwem w województwie śląskim, obecnym na rynkach światowych od ponad 66 lat. Spółka zmienia charakter. Do 2018 roku jej podstawową działalnością był eksport polskiego węgla, jednak reagując na zmiany na międzynarodowych rynkach firma intensywnie rozwija działalność związaną z pośrednictwem w handlu międzynarodowym oraz na rynku krajowym. W rządowym „Programie dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce” WĘGLOKOKS S.A. wskazana została jako interwencyjny importer tego surowca.

 

WĘGLOKOKS S.A. nie tylko aktywnie uczestniczy w procesie restrukturyzacji polskiego górnictwa, ale przede wszystkim stoi na czele prężnie działającej Grupy Kapitałowej, skupiającej podmioty gospodarcze z sektora górniczego, hutniczego, energetycznego i logistycznego. Grupa Kapitałowa WĘGLOKOKS to 24 spółki łączenie zatrudniające ok. 6 tysięcy pracowników. 

 

Powrót >>

media