Misja

 

Misją Spółki WĘGLOKOKS jest współdziałanie ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej w realizacji strategii rozwoju Grupy, a także budowanie segmentu odbiorców poprzez oferowanie im odpowiednich, wysokiej klasy produktów, usług i rozwiązań przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi i ochrony środowiska. Takie działanie wpłynie na rozwój WĘGLOKOKS S.A. oraz Spółek z jej Grupy budując jednocześnie wartość dla ich Akcjonariuszy i Udziałowców.

 

                Wizja

 

  Do roku 2023 Grupa Kapitałowa WĘGLOKOKS, chce być w gronie wiodących polskich grup kapitałowych w segmentach: dystrybucji surowców i materiałów, hutnictwa, energetyki oraz logistyki pod względem rentowności i dynamiki rozwoju.

 

 

                Wartości

Bezpieczeństwo

Innowacyjność

Doskonalenie i rozwój

Współpraca i dzielenie się wiedzą

 

 

 

 

media