Węglokoks wygrywa batalię o Hutę Pokój

 

Sąd Apelacyjny w Katowicach 24. lipca 2017 r. oddalił powództwo chorzowskiej spółki Euro-Grupa S.A., która kwestionowała podwyższenie kapitału zakładowego Huty Pokój o kwotę 7,2 mln zł, dzięki czemu większościowym akcjonariuszem spółki (poprzez akcje własne i akcje HUTY ŁABĘDY S.A.) stał się WĘGLOKOKS S.A. Orzeczenie jest prawomocne.

 

 

- Ta decyzja pozwala nam utrzymać kontrolę nad Hutą Pokój, a tym samym zabezpiecza zainwestowane w tę spółkę środki. Można powiedzieć, że jest milowym krokiem w kierunku konsolidacji i optymalizacji spółek hutniczych działających w ramach Grupy Kapitałowej Węglokoks. To jeden z elementów porządkowania pionu hutniczego Grupy Kapitałowej Węglokoks – mówi Krzysztof Mikuła, wiceprezes Węglokoksu ds. Grupy Kapitałowej.

 

Jakiekolwiek inwestycje i pomoc właścicielska były wstrzymywane do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd. Gdyby sąd postanowił inaczej, doszłoby do powrotu władz wybieranych przez spółkę Euro-Grupa i utraty państwowej kontroli nad majątkiem o ogromnej wartości.

 

- Warto podkreślić, że żaden z 22 zarzutów apelacyjnych, podnoszonych przez Euro-Grupę nie został przez sąd uwzględniony. Tym samym uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach – wyjaśnia mec. Rafał Walczak           z kancelarii prof. Mirosława Pawełczyka reprezentujący przed sądem Grupę Kapitałową Węglokoks.

 

Spór o podwyższenie kapitału zakładowego Huty Pokój trwa od 2015 r. Euro-Grupa zaskarżyła wówczas decyzję Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTY POKÓJ S.A. o podwyższeniu kapitału poprzez emisję nowych akcji i ich objęciu w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do HUTY ŁABĘDY S.A. w Gliwicach. Wtedy to HUTA ŁABĘDY S.A. stała się akcjonariuszem HUTY POKÓJ S.A., obejmując 35,09 proc. akcji.

 

Łącznie WĘGLOKOKS S.A. i HUTA ŁABĘDY S.A. posiadają większościowy pakiet akcji Huty Pokój, który wynosi 51,65 proc.

 

 

Bez tytułu

media